Vážení klienti. S ohledem na vládní opatření proti šíření koronaviru a naši dobrovolnou pomoc hygienickým stanicím při trasování kontaktů, došlo k dočasnému omezení provozu infolinky. Obracejte se na nás prosím pouze v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Vážení klienti, od pondělí 23. 11. se na Vás těšíme na našich pobočkách v nové otevírací době. Před návštěvou pobočky si prosím ověřte na webu koop.cz případně telefonicky, zda je Vámi vybraná pobočka pro klienty dostupná a v jakém čase. Můžete nadále využít našich služeb prostřednictvím svého poradce, webových stránek nebo na infolince 957 105 105. Těšíme se na Vaši návštěvu!

25 let Kooperativy

Protože slavíme 25 let, máme pro vás 25% bonus k vybraným pojištěním.

Autopojištění

Úrazové pojištění řidiče

 • zdarma k nové smlouvě povinného ručení
 • pojištění kryje smrt řidiče pojištěného vozidla a trvalé následky úrazu od 25,1 % tělesného poškození (uváděna jsou % tělesného poškození podle oceňovacích tabulek), ke kterým došlo při dopravní nehodě
  • pojistná částka pro případ smrti následkem úrazu je 25 000 Kč
  • pojistná částka pro případ trvalých následků úrazu je 250 000 Kč
 • pojištění platí po celou dobu trvání pojistné smlouvy
 • nabídka platí pro všechna vozidla s výjimkou motocyklů, čtyřkolek a přípojných vozidel
 • pojištění s tímto benefitem lze sjednat v KNZ

Životní pojištění

 • ZDARMA navýšíme pojistné plnění při vážných onemocněních dospělých i dětí o 25 %, maximálně však o 250 000 Kč (limit se týká každé pojistné události),
 • zvýhodnění se týká variant: Basic, Standard, Exclusive, Pro ni, Pro něj
 • navýšení plnění se týká všech osob, které mají sjednána některá z výše uvedených pojištění
 • na nových smlouvách sjednaných v  KNZ (nutno načíst všechny pojištěné přes ikonu zkoumání zdravotního stavu, tzv. „panáčka“) včetně UNInáhrad
 • benefit se sjednává na 5 let, navýšené pojistné plnění se vztahuje na všechny pojistné události všech pojištěných, které vzniknou do konce roku 2021.

Majetkové pojištění

Nové pojištění sportovní výbavy FIT

 • vztahuje se např. na jízdní kola, lyže, golfové hole, potápěčskou či horolezeckou výbavu a další vybavení pro amatérský sport včetně ochranných pomůcek a zařízení pro přepravu
 • týká se škod vzniklých v místě pojištění (např. v bytě, garáži, kolárně či kočárkárně) i mimo něj (např. věci odložené v ubytovacím zařízení či na kterémkoli jiném obvyklém místě)
 • všechny věci jsou pojištěny proti krádeži, loupeži, vandalismu, přírodním živlům, jejich rozbití při nakládání/vykládání nebo při nehodě - dopravní i jiné, k níž došlo při amatérském sportování
 • pojištění FIT nabízíme našim stávajícím klientům se slevou 50 %
 • pojištění se sjednává na limit plnění (bez sublimitů) uvedený v pojistné smlouvě a bez spoluúčasti
 • platí pro celý svět

Nové výše limitů v pojištění majetku občanů

 • NOVĚ navyšujeme vybrané limity plnění v pojištění nemovitostí i v pojištění domácností o 25 000 Kč
 • navýšení se týká nových smluv s datem sjednání od 1. 4. 2016
 • tyto změny platí pro smlouvy sjednané prostřednictvím KNZ, ISOS (vše automaticky zohledněno) i pro průpisové smlouvy (do PS nutno doplnit nová smluvní ujednání)

VÁNOČNÍ AKCE (od 24. 12. 2016 do 1. 1. 2017)

 • v tomto vánočním období  - ZDARMA:
 • navyšujeme  limit plnění u pojištění občanské odpovědnostiza újmy způsobené v uvedeném období - a zaplatíme z každé škody až o 2 mil. Kč víc, než kolik činí limit sjednaný v pojistné smlouvě
 • navíc u majetkových škod z pojištění občanů odpustíme našim klientům celou spoluúčast (pozn.: týká se základního pojištění majetku, nikoli připojištění)
 • benefit se vztahuje na všechny živé pojistné smlouvy 

Cestovní pojištění

Navýšení limitu plnění u pojištění léčebných výloh

 • ZDARMA navýšení limitu plnění u pojištění léčebných výloh v zahraničí
 • v případě potřeby zaplatíme až 5 mil. Kč místo dosavadních 3 mil. Kč ve variantě KLASIK, resp. 10 mil. Kč místo dosavadních 6 mil. Kč ve variantě PLUS pro jednu pojistnou událost
 • navýšení poskytujeme ke všem smlouvám KOLUMBUS i KOLUMBUS ABONENT sjednaným v roce 2016
 • pojištění s tímto benefitem lze sjednat v KNZ