25 let Kooperativy

Protože slavíme 25 let, máme pro vás 25% bonus k vybraným pojištěním.

Autopojištění

Úrazové pojištění řidiče

 • zdarma k nové smlouvě povinného ručení
 • pojištění kryje smrt řidiče pojištěného vozidla a trvalé následky úrazu od 25,1 % tělesného poškození (uváděna jsou % tělesného poškození podle oceňovacích tabulek), ke kterým došlo při dopravní nehodě
  • pojistná částka pro případ smrti následkem úrazu je 25 000 Kč
  • pojistná částka pro případ trvalých následků úrazu je 250 000 Kč
 • pojištění platí po celou dobu trvání pojistné smlouvy
 • nabídka platí pro všechna vozidla s výjimkou motocyklů, čtyřkolek a přípojných vozidel
 • pojištění s tímto benefitem lze sjednat v KNZ

Životní pojištění

 • ZDARMA navýšíme pojistné plnění při vážných onemocněních dospělých i dětí o 25 %, maximálně však o 250 000 Kč (limit se týká každé pojistné události),
 • zvýhodnění se týká variant: Basic, Standard, Exclusive, Pro ni, Pro něj
 • navýšení plnění se týká všech osob, které mají sjednána některá z výše uvedených pojištění
 • na nových smlouvách sjednaných v  KNZ (nutno načíst všechny pojištěné přes ikonu zkoumání zdravotního stavu, tzv. „panáčka“) včetně UNInáhrad
 • benefit se sjednává na 5 let, navýšené pojistné plnění se vztahuje na všechny pojistné události všech pojištěných, které vzniknou do konce roku 2021.

Majetkové pojištění

Nové pojištění sportovní výbavy FIT

 • vztahuje se např. na jízdní kola, lyže, golfové hole, potápěčskou či horolezeckou výbavu a další vybavení pro amatérský sport včetně ochranných pomůcek a zařízení pro přepravu
 • týká se škod vzniklých v místě pojištění (např. v bytě, garáži, kolárně či kočárkárně) i mimo něj (např. věci odložené v ubytovacím zařízení či na kterémkoli jiném obvyklém místě)
 • všechny věci jsou pojištěny proti krádeži, loupeži, vandalismu, přírodním živlům, jejich rozbití při nakládání/vykládání nebo při nehodě - dopravní i jiné, k níž došlo při amatérském sportování
 • pojištění FIT nabízíme našim stávajícím klientům se slevou 50 %
 • pojištění se sjednává na limit plnění (bez sublimitů) uvedený v pojistné smlouvě a bez spoluúčasti
 • platí pro celý svět

Nové výše limitů v pojištění majetku občanů

 • NOVĚ navyšujeme vybrané limity plnění v pojištění nemovitostí i v pojištění domácností o 25 000 Kč
 • navýšení se týká nových smluv s datem sjednání od 1. 4. 2016
 • tyto změny platí pro smlouvy sjednané prostřednictvím KNZ, ISOS (vše automaticky zohledněno) i pro průpisové smlouvy (do PS nutno doplnit nová smluvní ujednání)

VÁNOČNÍ AKCE (od 24. 12. 2016 do 1. 1. 2017)

 • v tomto vánočním období  - ZDARMA:
 • navyšujeme  limit plnění u pojištění občanské odpovědnostiza újmy způsobené v uvedeném období - a zaplatíme z každé škody až o 2 mil. Kč víc, než kolik činí limit sjednaný v pojistné smlouvě
 • navíc u majetkových škod z pojištění občanů odpustíme našim klientům celou spoluúčast (pozn.: týká se základního pojištění majetku, nikoli připojištění)
 • benefit se vztahuje na všechny živé pojistné smlouvy 

Cestovní pojištění

Navýšení limitu plnění u pojištění léčebných výloh

 • ZDARMA navýšení limitu plnění u pojištění léčebných výloh v zahraničí
 • v případě potřeby zaplatíme až 5 mil. Kč místo dosavadních 3 mil. Kč ve variantě KLASIK, resp. 10 mil. Kč místo dosavadních 6 mil. Kč ve variantě PLUS pro jednu pojistnou událost
 • navýšení poskytujeme ke všem smlouvám KOLUMBUS i KOLUMBUS ABONENT sjednaným v roce 2016
 • pojištění s tímto benefitem lze sjednat v KNZ