Archiv Sdělení klíčových informací

Sdělení klíčových informací k životnímu pojištění NA PŘÁNÍ – varianta
s investiční složkou (platnost od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020)
Sdělení klíčových informací k životnímu pojištění NA PŘÁNÍ – varianta
s investiční složkou (platnost od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019)
Sdělení klíčových informací k životnímu pojištění NA PŘÁNÍ – varianta
s investiční složkou (platnost od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2018)
Sdělení klíčových informací k životnímu pojištění NA PŘÁNÍ – riziková varianta
(platnost od 1. 12. 2017 do 30. 9. 2018)
Sdělení klíčových informací k životnímu pojištění PERSPEKTIVA
(platnost od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019)
Sdělení klíčových informací k životnímu pojištění PERSPEKTIVA
(platnost od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2018)
Sdělení klíčových informací k životnímu pojištění RENTA PROFIT
(platnost od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020)
Sdělení klíčových informací k životnímu pojištění RENTA PROFIT
(platnost od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019)
Sdělení klíčových informací ke Kapitálovému životnímu pojištění pro případ dožití RENTA PROFIT (platnost od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2018)
Sdělení klíčových informací k životnímu pojištění NA PENZI
(platnost od 1. 12. 2017 do 30. 4. 2018)
Sdělení klíčových informací pro fond CONSEQ ACTIVE INVEST Dynamické portfolio (platnost od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020)
Sdělení klíčových informací pro fond CONSEQ ACTIVE INVEST Dynamické portfolio (platnost od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019)
Sdělení klíčových informací pro Fond CONSEQ ACTIVE INVEST Dynamické portfolio (platnost od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2018)
Sdělení klíčových informací pro fond CONSEQ ACTIVE INVEST Vyvážené portfolio (platnost od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020)
Sdělení klíčových informací pro fond CONSEQ ACTIVE INVEST Vyvážené portfolio (platnost od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019)
Sdělení klíčových informací pro Fond CONSEQ ACTIVE INVEST Vyvážené portfolio (platnost od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2018)
Sdělení klíčových informací pro Fond C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection (platnost od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018) (dříve C-QUADRAT Strategie AMI CZK)
Sdělení klíčových informací pro Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (platnost od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018)
Sdělení klíčových informací pro Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced CZK (platnost od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018)
Sdělení klíčových informací pro Fond ERSTE-SPARINVEST Progresivní fond (platnost od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018)
Sdělení klíčových informací pro Garantovaný fond (0,7 %)
(platnost od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020)
Sdělení klíčových informací pro Garantovaný fond (0,7 %)
(platnost od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019)
Sdělení klíčových informací pro Garantovaný fond (0,7 %)
(platnost od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2018)
Sdělení klíčových informací pro Garantovaný fond (0 %)
(platnost od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2018)
Sdělení klíčových informací pro Vkladový fond
(platnost od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020)
Sdělení klíčových informací pro Vkladový fond
(platnost od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019)
Sdělení klíčových informací pro Vkladový fond
(platnost od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2018)