Pro identifikaci osob

Prohlášení pro daňové rezidenty USA (W-9) - interaktivní PDF
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – fyzické osoby
(W-8BEN) - interaktivní PDF
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – právnické osoby
(W-8BEN-E) - interaktivní PDF
Identifikace a základní kontrola fyzické osoby - interaktivní PDF
Identifikace a základní kontrola fyzické osoby - PDF k vytištění
Identifikace a základní kontrola právnické osoby - interaktivní PDF
Identifikace a základní kontrola právnické osoby - PDF k vytištění