Pro identifikaci osob

Prohlášení pro daňové rezidenty USA (W-9)
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – fyzické osoby
(W-8BEN)
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – právnické osoby
(W-8BEN-E)
Identifikace a základní kontrola fyzické osoby
Identifikace a základní kontrola fyzické osoby
Identifikace a základní kontrola právnické osoby
Identifikace a základní kontrola právnické osoby