Vážení klienti, z důvodu vládních opatření proti šíření nemoci COVID-19 a naší dobrovolné pomoci hygienickým stanicím při trasování kontaktů jsme omezili
provozní dobu naší infolinky. Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8 do 17 hodin.

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v pojištění osob
Informace o zpracování osobních údajů v pojištění vozidel
Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění
Informační memorandum o spotřebitelském úvěru
INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ
Námitka proti zpracování osobních údajů
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů_obecný formulář
Odvolání souhlasu se zpracováním údajů o zdravotním stavu a genetických údajů
Odvolání souhlasu - námitka proti zpracování osobních údajů pro účely marketingu
Uplatnění práva na přenositelnost osobních údajů
Žádost o přístup k osobním údajům
Žádost o výmaz osobních údajů
Žádost o omezení zpracování osobních údajů
Žádost o opravu osobních údajů
Žádost o přezkum automatizovaného rozhodnutí