Jak platit pojistné ze zahraničních bank

I když jste uzavřeli pojistnou smlouvu na částku v českých korunách máte možnost platit pojistné i z účtů v jiných měnách i ze zahraničí. 

Pokud platba neobsahuje správně vyplněných, níže vyjmenovaných sedm základních požadavků, může být platba sice na účtech Kooperativy, ale je současně neidentifikovatelná ke smlouvě nebo zaslaná částka nemusí postačovat k úhradě předepsaného pojistného.

Při úhradách ze zahraničí je nutné uvádět následující údaje:

1) Majitele účtu (= příjemce platby) a jeho adresu:
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Czech Republic“.

2) Číslo běžného účtu Kooperativy, cílového účtu, kam jeho platba má být ze zahraničí do ČR směrována, tj. 2226222/0800. Při platbě ze zahraničí ovšem „ve formátu IBAN  – International Bank Account Number“: CZ5708000000000002226222

3) Název a adresu banky příjemce:
Česká spořitelna, a.s., Evropská 2619/17, 160 00 Praha 6, Czech Republic,

4) SWIFT kód – BIC (Bank Identification Code) kód CZ banky účtu příjemce platby – Česká spořitelna, a.s. – GIBACZPX

5) Částka a měna – jestliže má klient svůj běžný účet v jakékoliv měně (EUR, USD, CHF), na jeho platebním příkazu by měl zadávat platbu v měně – currency  „CZK“ a ne měnu, ve které je veden jeho bankovní účet. Pokud tak neučiní, částka, která se připíše na účet Kooperativy se nebude shodovat s korunovou hodnotou pojistného, jež je v provozním systému předepsáno.  

6) Bankovní poplatek za provedení platebního příkazu „bank charges“. V platebním příkazu musí klient uvést „OUR“, což znamená veškeré poplatky k tíži jeho běžného účtu. Pokud tak neučiní a označí např. SHA, nebude Kooperativě připsána platba v částce CZK v plné výši předpisu. V případě SHA bude pokrácena o část bankovních poplatků, které klient nechal hradit na vrub účtu banky příjemce – tedy na vrub Kooperativy. Obdobně jako v bodu 5. nemůže být inkasovaná částka systémem identifikována a připárována k předepsanému pojistnému v CZK, neboť se v inkasované částce od předpisu liší.                 

7) Důvod platby – v příkazu v cizí měně do pole „payment identification ID“ nebo „payment reason“   musí klient – plátce uvést číslo pojistné smlouvy – desetipoziční číslo, které je na  našich složenkách pro tuzemský platební styk uvedeno v  poli variabilní symbol. Například:  „6022452582“  Navíc v tomto poli o účelu platby by nemělo být uvedeno již nic dalšího tedy ani například „pojistné“ či „smlouva“, tedy jen údaj čísla smlouvy.

Návod k provedení platby v cizí měně má svá bohužel poměrně komplikovaná pravidla. Při jejich nedodržení nemá Kooperativa možnost platbu identifikovat a přiřadit ke smlouvě, přestože se plátce může domnívat, že řádně a v souladu s pojistnou smlouvou pojistné uhradil.