Essential Documents

General Business Terms and Conditions
Povinnosti institucionálního investora
Informace o pojišťovně k 30. 6. 2019
Účetní rozvaha k 30. 6. 2019
Výkaz zisků a ztrát k 30. 6. 2019
Informace o pojišťovně k 31. 3. 2019
Účetní rozvaha k 31. 3. 2019
Výkaz zisků a ztrát k 31. 3. 2019
Informace o pojišťovně k 31. 12. 2018
Účetní rozvaha k 31. 12. 2018
Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2018
Zpráva SFCR za rok 2018
Zpráva SFCR PČS za rok 2018
Výpis z obchodního rejstříku k 18. 10. 2018
Stanovy společnosti
Povinná informace o pojišťovně k 30.9.2018
Účetní rozvaha k 30. 9. 2018
Výkaz zisků a ztrát k 30. 9. 2018
Povinná informace o pojišťovně k 30.6.2018
Účetní rozvaha k 30. 6. 2018
Výkaz zisků a ztrát k 30. 6. 2018
Povinná informace o pojišťovně k 31.3.2018
Účetní rozvaha k 31. 3. 2018
Výkaz zisků a ztrát k 31. 3. 2018
Povinná informace o pojišťovně k 31.12.2017
Účetní rozvaha k 31.12.2017
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
Povinná informace o pojišťovně k 30.09.2017
Účetní rozvaha k 30. 9. 2017
Výkaz zisku a ztráty 30. 9. 2017
Zpráva SFCR za rok 2017
Zpráva SFCR za rok 2016
Zpráva SFCR PČS za rok 2017
Zpráva SFCR PČS za rok 2016