Exner – Belveder

Exner – Belveder

Zveme vás na výstavu akademického malíře Ivana Exnera, kde můžete rovněž zhlédnout mnoho děl tohoto umělce ze sbírky Kooperativy.

Ivan Exner jako absolvent Akademie výtvarných umění v Praze v ateliéru profesora Františka Jiroudka pokračuje v tradici malování klasických závěsných obrazů, v nichž se prolíná inspirace českými klasiky a světovou kulturou, od antiky přes renesanci až po art deco. Na sklonku osmdesátých let, v čase zakládání nových uměleckých skupin, založil spolu s přáteli výtvarnou skupinu Tunel. Na jaře roku 1992 vstoupil do znovuobnoveného Spolku výtvarných umělců Mánes, zapojil se aktivně do práce v jeho výboru a od roku 2010 zastával funkci jednatele. Od roku 2015 je pak spolkovým předsedou.

Můžete zde vidět více než sto reprezentativních obrazů a velkoformátových kreseb, převážně z posledních tří dekád umělcovy tvorby. V Exnerových malbách jsou zcela nepřehlédnutelné renesanční inspirace, ale i oslava krásy, ladnosti a přirozenosti přírody. Všem zdejším dílům je společný řád a představují protiváhu výtvarnému chaosu, o nějž dnes není nouze.

Více zde.