Josef Mánes: Dílo a jeho doba v obrazech

Josef Mánes: Dílo a jeho doba v obrazech

K výstavě Josef Mánes – dílo a jeho doba vychází stejnojmenná publikace, kde se na více než 600 stranách můžete seznámit s rozsáhlým dílem nejen Josefa Mánesa a jeho rodiny, ale i s dobou ve které tvořili a žili. Kniha obsahuje přes 1 000 ks reprodukcí, které jsou doprovázené dobovými i současnými texty.  

Zakoupit