Vážení klienti. S ohledem na vládní opatření proti šíření koronaviru a naši dobrovolnou pomoc hygienickým stanicím při trasování kontaktů, došlo k dočasnému omezení provozu infolinky. Obracejte se na nás prosím pouze v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Vážení klienti, od pondělí 23. 11. se na Vás těšíme na našich pobočkách v nové otevírací době. Před návštěvou pobočky si prosím ověřte na webu koop.cz případně telefonicky, zda je Vámi vybraná pobočka pro klienty dostupná a v jakém čase. Můžete nadále využít našich služeb prostřednictvím svého poradce, webových stránek nebo na infolince 957 105 105. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Novinky

Minimum o mozkové mrtvici

14.9.2020

Mozková mrtvice (iktus, cévní mozková příhoda) je název pro různě hlubokou poruchu funkce mozku projevující se především v oblasti vnímání, myšlení, vyjadřování a pohybu. Příčinou ve většině případů bývá porucha prokrvení části mozkové tkáně. Místo, rozsah poruchy a rychlost jejího vzniku jsou zodpovědné za druh a závažnost projevů. 
Přechodné projevy neschopnosti vyjádřit se, občasné závratě, smyslové poruchy, poruchy hybnosti svalstva obličeje, ruky nebo nohy s průvodní poruchou čití mohou být podceněny. Často však následuje opakování příhod s podstatně horším průběhem nebo úmrtím. 

Minimum o mozkové mrtvici

Úmrtí na mozkovou mrtvici zcela náhle nebo po různě dlouhé, těžké formě onemocnění představuje spolu s chorobami srdce nejčastější příčinu smrti ve všech ekonomicky rozvinutých státech světa. Tak je to i v České republice. Nemocní, kteří akutní projevy onemocnění přežijí, mívají často významně sníženou kvalitu života. Mnohdy jsou dlouhodobě zcela závislí na pomoci okolí. Péče o ně pak vyžaduje mnoho času a úsilí ze strany rodiny nebo specializovaných zdravotně-sociálních zařízení. Financování potřebné péče pak představuje vysoké náklady pro zdravotní pojišťovny a nepřímo pro celou společnost. 

Onemocnění včetně vážných komplikací i smrti může postihnout muže i ženy v každém věku, výrazně častěji však ve vyšších věkových pásmech. Vysoký krevní tlak, cukrovka a některé poruchy srdečního rytmu jsou nejčastějšími příčinami mrtvice. Tyto prognosticky velmi závažné změny zdravotního stavu většinou zpočátku nepůsobí bolest ani jiné obtíže, proto nemocný o jejich existenci mnohdy neví. A když je zjistí, většinou je podceňuje. 
Některé vrozené abnormality a některé poruchy životního stylu, jako jsou kouření, nedostatek spánku, dlouhodobé přepínání, nadměrná konzumace alkoholu, nedostatek pohybu a dlouhodobý obtížně tolerovaný pocit nepohody z jakýchkoliv důvodů, vedou také ke skrytým změnám zdravotního stavu. Ty pak mnohdy nečekaně vyústí v kritické formy onemocnění či smrt, a to i u relativně mladých jedinců. 

Sestra

Je možná prevence? Většinou ano. Je však potřeba osvojit si zásady zdravého životního stylu: dbát na rovnováhu mezi zátěží a odpočinkem, dbát na dostatečnou dobu nerušeného spánku. Nekouřit, vyhýbat se drogám včetně nadměrné konzumace alkoholu, kávy, čaje i energetických nápojů. Varovat se svévolného užívání léků „na nervy, na zklidnění, na spánek, proti bolesti“ atd. Udržovat přiměřenou hmotnost, nepřejídat se, i když jídlo mívá příjemně zklidňující účinek. Dbát na dostatečně dlouhý a přiměřeně intenzivní pohyb, nejlépe ve formě, která působí jedinci radost. 
Prognosticky důležité také je kontrolovat své ambice, žít v míru se sebou i se svým okolím a aktivně přispívat k pohodě v rodině, na pracovišti i ve společnosti. Duševní rovnováha a pocit pohody, nikoliv na úkor okolí, je totiž důležitým ochranným faktorem zdraví. 

Při projevu příznaků, byť jen podezřelých z možnosti vzniku mozkové mrtvice, je extrémně důležitý časový faktor. Organizační, vyšetřovací i léčebné možnosti systému zdravotní péče se v posledních letech významně zlepšily. Přínosem jsou však jen tehdy, je-li možné příslušnou odbornou péči poskytnout včas, tedy co nejdříve. Jen tak má pacient šanci na minimalizaci následků tohoto nebezpečného onemocnění. Bez speciálních opatření totiž nelze následující průběh a rozsah hrozících škod spolehlivě odhadnout. Je vysoké riziko vzniku nevratných změn. Proto je důležité neprodleně volat telefonickou linku 155 nebo zvolit program „Záchranka“, je-li k dispozici v mobilu svědků příhody. 

mrtvice_pan

Nezastupitelnou úlohu v ochraně před skrytým nebezpečím kardiovaskulárních chorob včetně mrtvice mají pravidelné, neformální a pečlivé lékařské prohlídky s dostatečným časovým prostorem pro seznámení vyšetřovaného s výsledky vyšetření a s doporučením vhodných opatření korigujících zjištěné abnormality. Jakkoliv vzdělaný a zkušený lékař je totiž od dávnověku většinou „jen“ v roli poradce, instruktora. Řízení vlastního života je především na každém jednotlivci. 
Prakticky důležitá je i skutečnost, že při vytváření podmínek pro zdravý životní styl co největšího podílu populace má obtížně zastupitelnou roli zdravotní a sociální politika státu, neboť ovlivnění některých okolností podmiňujících zdravý životní styl nemusí být vždy v silách jednotlivce. 
Více o mozkové mrtvici se dozvíte zde.

MUDr. Lubomír Berka, CSc., kardiolog
KARDIA JH s.r.o.
Jindřichův Hradec