Novinky

Organizační změna podepisování tiskopisu Prohlášení poplatníka k daním

15.12.2020

S ohledem na ochranu zdraví našich klientů z důvodu epidemie COVID-19, byla provedena změna v organizaci podepisování tiskopisu Prohlášení poplatníka k daním u poškozených pobírajících náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (rentu). Zavedená protiepidemiologická opatření neumožňují osobní kontakt na našem pracovišti s možností osobně se dostavit na likvidační centrum v Ostravě k podpisu Prohlášení poplatníka k daním, jak tomu bývalo v předešlých letech.

Proto klientům, kteří měli v letošním roce Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků u naší pojišťovny podepsáno, budeme zasálat tento formulář počátkem ledna 2021 k podpisu poštou spolu s příslušnými instrukcemi. Zároveň v nich bude uveden i e-mail na konkrétního likvidátora, kterého v případě dotazů můžete elektronicky kontaktovat.

Upozorňujeme, že dotazy k Prohlášení nelze vyřídit na žádné z kanceláří naší pojišťovny.

Více informací ohledně aktuálních omezení ve spojitosti s koronavirem se dozvíte zde.