Asistenční služby k pojištění osob - MediKompas

Odborná lékařská konzultace a vyšetření

Zdravotní asistenční služba

Zdravotní asistenční služba MediKompas vám podá rychle a srozumitelně informace o určitém léku, lékařském zařízení i konkrétní nemoci a zajistí odbornou lékařskou konzultaci či přesný termín vyšetření v případě zdravotních potíží. Službu si můžete sjednat i v zúženém rozsahu Rychlé informace + Lékař na telefonu, tj. bez asistenčních služeb.

Asistenční služby vám zajistí:

 • prvotní ambulantní vyšetření příslušným odborným lékařem v co nejkratším možném termínu
 • příjem k hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení v ČR.


Asistenční služby lze čerpat až 6x/rok.

Rychlé informace = infolinka o zdravotnických službách

Zavolejte si pro informace o:

 • lékárnách a jejich otevíracích dobách
 • lékařích, lékařských zařízeních
 • lékařské pohotovosti
 • platbách, spoluúčastech, zdravotním pojištění a systému výběru plateb
 • cestovním pojištění a rozsahu pojistného

Lékař na telefonu = konzultace s odbornými lékaři

Službu můžete využívat pro:

 • konzultace vašeho zdravotního stavu pojištěného
 • vysvětlení odborných medicínských výrazů, latinských pojmů, diagnóz a jejich zkratek
 • vysvětlení nálezů z odborných vyšetření, účelu jednotlivých vyšetření, vysvětlení výsledků laboratorních vyšetření
 • konzultace lékařských postupů – vysvětlení obecných postupů léčby
 • informace o lécích a jejich účincích, informace o doplatcích na léky
 • doporučení, na jakého odborného lékaře se máte s daným problémem obrátit
 • poradna pro těhotné ženy a matky po porodu – doporučení vhodného postupu
 • informace před cestou do zahraničí – doporučení nutného očkování a poučení o zdravotních rizicích pro danou lokalitu
 

Volejte non-stop
957 105 105

Pro využití Zdravotní asistenční služby MediKompas stačí pouze zavolat na naši infolinku 957 105 105. Asistenční služba je provozována non-stop.

Jak lze služby sjednat a využívat

Varianty pojištění

 • Rychlé informace + Lékař na telefonu
 • Asistenční služby + Rychlé informace + Lékař na telefonu

Jednou pojistnou smlouvou lze pojistit až pět osob. Počet pojištěných osob můžete libovolně měnit, stejně jako rozsah pojištěných služeb.

Podmínky pojištění

 • vstupní věk pojištěného 0–79 let
 • pojištění se sjednává na dobu neurčitou
 • neomezené čerpání služeb Rychlé informace a Lékař na telefonu
 • Asistenční služby lze čerpat až 6x ročně
 • zdravotní stav se nezkoumá

Pro využití Zdravotní asistenční služby Medikompas stačí pouze zavolat na naši infolinku 957 105 105. Asistenční služba je provozována non–stop.

Vybrat si můžete ze dvou možností

Medikompas 1Medikompas 2Medikompas 3

Příklad pojištění

Tomášovi je 38 let a se svou ženou Kamilou má 3 děti. Tomáš i Kamila společně podnikají a jsou rádi, že ve svém nabitém programu najdou čas pro svou rodinu. Jako správní rodiče dbají na své zdraví a zdraví svých dětí, ale někdy opravdu nemají čas čekat u lékařů a s každou bolístkou běhat po doktorech. Proto využívají služeb MediKompas.

Vybrali si širší variantu pojištění, která obsahuje Rychlé informace, Lékaře na telefonu i Asistenční služby.

MEDIKOMPAS MĚSÍČNÍ POJISTNÉ
1. dospělí 149 Kč
2. dospělí 149 Kč
1. dítě 149 Kč
2. dítě 149 Kč
3. dítě 149 Kč
Celkem 745 Kč
Sleva 20 %
Cena celkem 596 Kč

BEST DOCTORS

Nadstandardní zdravotní péče kdekoli na světě. To je BEST DOCTORS.