Krátkodobé pojištění domácnosti

.

I když jste na druhé straně zeměkoule, nemusíte mít obavy o svůj majetek doma.

I když jste na druhé straně zeměkoule, nemusíte mít obavy o svůj majetek doma.

K čemu je dobré krátkodobé pojištění domácnosti

S krátkodobým pojištěním domácnosti bude váš „opuštěný“ majetek a dům zajištěn proti nebezpečím, která mohou nastat v době vaší dovolené. Pojištění se vztahuje na vykradení domu, živelní pohromy, ale i vandalismus, jako jsou vysklená okna či zdemolované dveře.

Chci pojištění

Co všechno pojištění obsahuje

Které věci lze pojistit

 • movité předměty, které tvoří soubor zařízení domácností
 • živá zvířata (dále jen „zvířata“), která jsou ve vlastnictví členů domácnosti nebo která členové domácnosti oprávněně užívají
 • stavební součásti a příslušenství přiléhající k vnitřním prostorám bytu nebo nebytového prostoru (dále jen „stavební součásti“)

Proti jakým hrozbám lze věci pojistit

 • pojištění Vám pomůže v případě poškození nebo zničení pojištěné věci: požárem, výbuchem, úderem blesku, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, pádem stromů, stožárů nebo jiných věcí, vodovodním nebezpečím
 • dále se pojištění vztahuje na škody způsobené: krádeží nebo loupeží, vandalismem, přepětím nebo podpětím v elektrorozvodné síti, zatečením atmosférických srážek, únikem vody z akvária nebo jiné nádrže

Výčet všech rizik, na které jsou vaše věci pojištěné, naleznete v pojistných podmínkách.

Co není pojištěno

 • poškození nebo zničení pojištěné věci způsobené povodní nebo záplavou
 • věci a zvířata převzatá za účelem splnění závazku 
 • věci a zvířata podnájemníků
 • motorová a přípojná vozidla
 • letadla 
 • lodě a jiná plavidla, přesahuje-li pojistná hodnota jednotlivého plavidla 30 000 Kč
 • individuálně zhotovené zvukové, obrazové, datové a jiné záznamy
 • plány a projekty
 • práva a jiné předměty právních vztahů, která nemají hmotnou podstatu
 • plodiny, porosty a rostliny rostoucí na pozemku příslušejícím k místu pojištění

Kolik to stojí

Pojistná částka 1-14 dní 14-30 dní
200 000 Kč 180 Kč 250 Kč
300 000 Kč 280 Kč 390 Kč
400 000 Kč 380 Kč 530 Kč
500 000 Kč 480 Kč 670 Kč

Sjednává se v rámci jedné pojistné smlouvy cestovního pojištění, vyhnete se tak zbytečnému papírování.

Dokumenty k pojištění

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácnosti (M-560/18)
Výukový materiál pro Pojistníka