Další vybrané věci

Věci, které nejsou obvyklé jako například sochy.

Jde o části staveb umělecké nebo historické hodnoty (např. sochy, umělecké štuky, fresky) a vedlejší budovy (např. hospodářská budova nebo garáž), které se ale nacházejí v jiném místě než rodinný dům. Rozsah pojistných nebezpečí je určen zvolenou variantou pojištění – KOMFORT/PRIMA.