Elektronická a strojní zařízení včetně kybernetických rizik

Věci patřící k bytu jako antény, kamery nebo alarmy

Jde o připojištění zařízení, která tvoří stavební součást nebo příslušenství pojištěné nemovitosti a mohou se poškodit. Může jít o

  • zařízení pro měření a regulaci vytápění
  • anténní a satelitní elektronika,
  • zvonky a telefony,
  • kamery, zabezpečovací zařízení
  • kotle, klimatizace apod.

Zařízení pojistíme proti náhlému poškození nebo zničení jakoukoli nahodilou událostí, a to včetně kybernetických rizik (např. „zamrznutí“ monitorovacího a zabezpečovacího zařízení v důsledku hackerského útoku, kdy je nutná přeinstalace softwaru a výměna hardwaru).