Další vybrané věci

Věci, které nejsou obvyklé, jako například sochy.

Říkáme tomu trošku neohrabaně „Připojištění jmenovitě určených věcí“, ale nelekejte se. Zkrátka jde o části staveb umělecké nebo historické hodnoty (např. sochy, umělecké štuky, fresky) a vedlejší budovy (např. hospodářská budova nebo garáž), které se ale nacházejí v jiném místě než váš byt. Rozsah pojistných nebezpečí je určen zvolenou variantou pojištění – KOMFORT/PRIMA.