Ztráta nájemného

Pokud by se ve vašem bytě stala pojistná událost, která by znemožnila jeho užívání, uhradíme vám ušlé nájemné.

Při škodě od Vás budeme potřebovat písemnou nájemní smlouvu, doklad o zaplacení nájemného za pronájem pojištěného nemovitého objektu minimálně za poslední dva měsíce před datem vzniku pojistné události a evidenci vedenou pro daňové účely prokazující výši nájmu.