Vážení klienti, omlouváme se za možné výpadky webu v průběhu 19. 12. až 20. 12. z důvodu rozsáhlých úprav webových stránek.

x

Ztráta nájemného

Pojistíme nájemné ušlé v důsledku pojistné události na nemovitém objektu, která zapříčinila nemožnost jeho užívání.

Při škodě od Vás budeme potřebovat písemnou nájemní smlouvu, doklad o zaplacení nájemného za pronájem pojištěného nemovitého objektu minimálně za poslední dva měsíce před datem vzniku pojistné události a evidenci vedenou pro daňové účely prokazující výši nájmu.