Pojištění koní

Ať už máte koně jako koníček nebo je to váš parťák v podnikání. Přinášíme pojištění všem majitelům a chovatelům jejich čtyřnohého miláčka.

K čemu je pojištění dobré

Pojištění koní vám ušetří starosti, pokud budete řešit kompenzaci nákladů spojených s léčbou koně, případně ztrátu vzniklou v důsledku uhynutí  či trvalé invalidity způsobené úrazem nebo náhlým onemocněním koně. Naše pojištění stejně tak kryje škodu, kterou by způsobil váš kůň někomu jinému.

Co všechno pojištění obsahuje

Co vám pojistíme:

  • náklady na léčbu koně v přímém důsledku jeho nemoci nebo úrazu
  • náklady na operaci koliky koně včetně souvisejících nákladů na jeho hospitalizaci
  • kompenzace v případě uhynutí nebo utracení koně v přímém důsledku jeho náhlého onemocnění či úrazu
  • kompenzace v případě uhynutí nebo utracení v přímém důsledku kastrace 1 až 2 roky starého hřebce s normálně vyvinutými pohlavními orgány
  • kompenzace v případě trvalé invalidity koně v přímém důsledku jeho nemoci a/nebo úrazu trvale znemožňující užívání koně pro účel uvedený v pojistné smlouvě
  • kompenzace v případě neplodnosti klisny po porodu či potratu v přímém důsledku úrazu nebo nemoci, pokud před takovým úrazem či nemocí klisna prokazatelně v době trvání pojištění porodila donošené a živé hříbě
  • odpovědnost za škodu vyplývající z vlastnictví / držby koně

Seznam veterinárních lékařů

Schválené veterinární lékaře, kteří mohou poskytnout nezbytnou veterinární péči naleznete v seznamu lékařů.

Pojištění přinášíme ve spolupráci s naším partnerem GrECo JLT Czech Republic s.r.o. Pro více informací navštivte stránky partnera Greco-jlt.

Kolik to stojí

Pro předběžnou kalkulaci pojistného a dotazník k pojištění koní pokračujte na následující kalkulačku.

Nezávazná kalkulace pojistného