Další vybrané věci

Věci, které nejsou obvyklé jako například sochy.

Jde o části staveb, které mají uměleckou nebo historickou hodnotu (např. sochy, umělecké štuky, fresky apod.) nebo také o vedlejší budovy (např. hospodářské budovy, garáž apod.), které se ale nacházejí v jiném místě než rodinný dům. Rozsah pojistných nebezpečí záleží na vámi vybrané variantě pojištění – PRIMA/KOMFORT.