Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019 z plnění za pracovní úraz zaměstnance nebo nemoci z povolání

Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019 z plnění za pracovní úraz zaměstnance nebo nemoci z povolání

Pokud vám v roce 2019 byly vyplaceny peníze jako náhrada škody za pracovní úraz nebo z nemoci z povolání, máte povinnost toto zohlednit v daňovém přiznání. Proto vám pojišťovna zasílá "Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019", které je přílohou daňového přiznání.

Pokud jste zaměstnán(a) a v roce 2019 jste obdržel(a) náhradu škody z titulu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání - ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti nebo ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (tzv. renty), jste povinen(a) podat samostatné daňové přiznání. Toto potvrzení slouží jako jedna z příloh. Zbývající příjmy Vám potvrdí Váš zaměstnavatel na obdobném tiskopisu.

Pokud nejste zaměstnáni, ale je vám vyplácena renta a rozhodli jste se podat daňové přiznání, jsou námi potvrzené příjmy vaše jediné zdanitelné příjmy ze závislé činnosti, které máte možnost uvést do daňové přiznání.

Všem daňovým poplatníkům je automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu bez jakékoliv sankce o 3 měsíce později, a to nejdéle do 1. 7. 2020.  Není nutné prokazovat důvody související s koronavirem. Daňové přiznání podáte na místně příslušném Finančním úřadu.

Upozornění

Uvedené formuláře slouží pouze pro účely opětovného vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech z titulu pracovního úrazu nebo renty z pracovního úrazu!

Pro potvrzení k daňovým účelům ze soukromého životního pojištění nás kontaktujte emailem na: info@koop.cz

Nedostali jste Potvrzení nebo v něm máte chybu?

Vyplňte níže uvedený formulář a my vám Potvrzení pošleme.

Otázky a odpovědi

1. Obdržel(a) jsem od Vás „nějaké potvrzení“, proč?

V roce 2019 jste od nás obdržel(a) náhradu škody (ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti) z pracovního úrazu nebo ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti - renty. Jste povinen podat samostatné daňové přiznání za rok 2019. Toto potvrzení musíte doložit jako přílohu.

2. Co mám dělat s potvrzením?

Pokud jste zaměstnán, požádejte o druhé potvrzení svého zaměstnavatele a obě potvrzení budou přílohou vašeho daňového přiznání za rok 2019.

3. Dostal jsem potvrzení a pojišťovna Kooperativa mi vyplácí rentu.

V případě, že je vám vyplácena renta a nejste zaměstnán, podejte si daňové přiznání a obdržené potvrzení bude jeho přílohou.

4. Na potvrzení mám jinou částku, než jsem skutečně obdržel.

Na potvrzení máte uvedenu pouze zdanitelnou položku-náhradu ztráty na výdělku, ostatní položky jako např. bolestné, náklady spojené s léčením nejsou daněny.

5. Na potvrzení, které jsem obdržel(a) je špatná adresa či jiný osobní údaj.

Klikněte na uvedený odkaz a do formuláře napište požadovanou změnu údajů. Obdržíte nové potvrzení.