Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2020 z plnění za pracovní úraz zaměstnance nebo nemoci z povolání

Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2020 z plnění za pracovní úraz zaměstnance nebo nemoci z povolání

Pokud vám v roce 2020 byly vyplaceny peníze jako náhrada škody za pracovní úraz nebo z nemoci z povolání, máte povinnost toto zohlednit v daňovém přiznání. Proto vám pojišťovna zasílá "Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2020", které je přílohou daňového přiznání.

Pokud jste zaměstnán(a) a v roce 2020 jste obdržel(a) náhradu škody z titulu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání - ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti nebo ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (tzv. renty), jste povinen(a) podat samostatné daňové přiznání. Toto potvrzení slouží jako jedna z příloh. Zbývající příjmy Vám potvrdí Váš zaměstnavatel na obdobném tiskopisu.

Pokud nejste zaměstnáni, ale je vám vyplácena renta a rozhodli jste se podat daňové přiznání, jsou námi potvrzené příjmy vaše jediné zdanitelné příjmy ze závislé činnosti, které máte možnost uvést do daňové přiznání.

Termín pro podání „Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020“ je do 31. března 2021 na místně příslušném Finančním úřadu.

Upozornění

Uvedené formuláře slouží pouze pro účely opětovného vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech z titulu pracovního úrazu nebo renty z pracovního úrazu!

Pro potvrzení k daňovým účelům ze soukromého životního pojištění nás kontaktujte emailem na: info@koop.cz

Nedostali jste Potvrzení nebo v něm máte chybu?

Vyplňte níže uvedený formulář a my vám Potvrzení pošleme.

Otázky a odpovědi

1. Obdržel(a) jsem od Vás „nějaké potvrzení“, proč?

V roce 2020 jste od nás obdržel(a) náhradu škody (ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti) z pracovního úrazu nebo ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti - renty. Jste povinen podat samostatné daňové přiznání za rok 2020. Toto potvrzení musíte doložit jako přílohu.

2. Co mám dělat s potvrzením?

Pokud jste zaměstnán, požádejte o druhé potvrzení svého zaměstnavatele a obě potvrzení budou přílohou vašeho daňového přiznání za rok 2020.

3. Dostal jsem potvrzení a pojišťovna Kooperativa mi vyplácí rentu.

V případě, že je vám vyplácena renta a nejste zaměstnán, podejte si daňové přiznání a obdržené potvrzení bude jeho přílohou.

4. Na potvrzení mám jinou částku, než jsem skutečně obdržel.

Na potvrzení máte uvedenu pouze zdanitelnou položku-náhradu ztráty na výdělku, ostatní položky jako např. bolestné, náklady spojené s léčením nejsou daněny.

5. Na potvrzení, které jsem obdržel(a) je špatná adresa či jiný osobní údaj.

Klikněte na uvedený odkaz a do formuláře napište požadovanou změnu údajů. Obdržíte nové potvrzení.