Výplata pracovních úrazů pro zaměstnance OKD

Oznámení o změně způsobu odškodňování pracovních úrazů, zejména výplaty rent zaměstnanců OKD, a.s.

Společnost OKD, a.s. (dále jen OKD), z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení, vyzvala naši pojišťovnu, aby v rámci zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání převzala jimi původně spravovanou agendu odškodňování pracovních úrazů. Nově tak naše pojišťovna napřímo převezme tuto agendu k přímým platbám náhrady škod na zdraví jejich stávajících i bývalých zaměstnanců. Touto změnou tak dojde ke změně v minulosti nastavených a oboustranně odsouhlasených pravidel, kdy společnost OKD vyplácela prvotní odškodnění a renty napřímo ze svých provozních prostředků a následně je prostřednictvím refundací žádala po naší pojišťovně.

1. Prvotní odškodnění za nově vzniklé pracovní úrazy

V postupech při uplatňování nároků u nových pracovních úrazů nebo přiznaných nemocí z povolání, jako je náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, bolestné, ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a věcné škody, popř. nároků pozůstalých na jednorázové odškodnění, náklady pohřbu, se nic nemění. Tyto nároky musí být zaměstnancem uplatněny u zaměstnavatele, tedy OKD, který společně s hlášením pojistné události bude kompletní doklady zasílat dohodnutým způsobem naší pojišťovně k poskytnutí pojistného plnění.

Obdobné pravidlo platí také u nově vzniklých nároků na výplatu renty, kdy je nutno nejdříve, aby poškozený zaměstnanec uplatnil tento nárok u svého zaměstnavatele OKD, který veškeré příslušné doklady neprodleně předá dohodnutým způsobem pojišťovně.

2. Vyplácení rent a dokládání dokladů za pracovní úrazy a nemoci z povolání

Upozorňujeme, že pojišťovna nemá jednotný výplatní termín jako OKD. Renty vyplácíme vždy do 15 dnů od doložení všech dokladů nezbytných k výpočtu renty. Jakmile budete mít doklady k dispozici, zašlete je bezodkladně na níže uvedenou korespondenční adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
P.O. BOX 50
664 42  Modřice

  • Doklady může také předat osobně na kterékoli pobočce naší pojišťovny.
  • Zasílané nebo předávané doklady MUSÍ BÝT VŽDY označeny číslem pojistné události (renty), tento údaj zabezpečí jejich přesnou identifikaci a rychlé zpracování (pokud však doklad nebude obsahovat číslo pojistné události - renty, může dojít k prodlevě ve výplatě renty).
  • S případnými dotazy je možné se obracet na naši infolinku: 957 105 105 nebo lze dotaz zaslat na e-mailovou adresu: kcentrum125@koop.cz
  • Závěrem však chceme připomenout, že pracoviště Centra pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy není místem pro předávání dokladů k rentě, k tomu slouží naše výše uvedená korespondenční adresa nebo případně přepážková pracoviště Kooperativy v regionech