Pojištění rizik

Pojištění pro případ smrti

S pojištěním MOJE BUDOUCNOST bude v případě vašeho úmrtí vašim blízkým vráceno dosud zaplacené pojistné a vyplacen případný podíl na zisku.

Pojištění invalidity III. stupně

Pro pojištění invalidity III. stupně máte dvě možnosti:

  1. S pojištěním PENZE S GARANCÍ budete zproštěni od placení pojistného, ale smlouva poběží beze změn dál.
  2. U pojištění MOJE BUDOUCNOST vám budeme vyplácet pravidelný důchod po celou dobu invalidity III. stupně. Toto pojištění navíc umožňuje pojistit si i další rizika, například rizika spojená s úrazem, vážná onemocnění, pracovní neschopnost nebo pobyt v nemocnici.