Tvorba finanční rezervy

Tvorba finanční rezervy

Zvolte si, zda chcete vytvořenou rezervu dostat vyplacenou najednou, nebo si ji nechat vyplácet postupně formou důchodu. Důchod lze sjednat na předem stanovený počet let nebo jako doživotní (platí pouze pro pojištění MOJE BUDOUCNOST).

PENZE S GARANCÍ umožňuje investovat vedle garantovaného fondu i do fondů, u nichž investiční riziko nesete vy. Investovat do nich můžete pravidelně platbou běžného pojistného, nebo mimořádným vložením volných prostředků. 

Typy fondů, jejich možnosti a pravidla pro investování najdete na stránce o pojištění osob PERSPEKTIVA.