H-FIX fondy

Zhodnocení negarantovaných H-FIX fondů FLEXI životního pojištění

H-FIX fondy již nelze sjednávat

*) Reálné zhodnocení od 1.2.2011 (p.a.)

 

Od 1. 1. 2012 nelze sjednat H-FIX fond u nových smluv, ani ho doplnit u smluv platných.
Pokud je fond na smlouvě aktuálně sjednaný, lze do něj i nadále hradit jak běžné tak mimořádné pojistné a lze provádět i převedení kapitálové hodnoty do tohoto fondu. Nelze však změnit podíl aktuálně placeného pojistného, které se alokuje do fondu. Fond lze pouze zrušit (pokud je fond zrušen, není ho možné v budoucnu opět sjednat).