C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced

Základní informace

ISIN AT0000634704
Správce fondu C­Quadrat Kapitalanlage AG
Charakteristika fondu Externě řízený fond fondů
Měna fondu EUR (CZK) *
Likvidita denně
Nákladovost fondu (ONGOING CHARGES) 2.29 %

* Prostředky pojistníků jsou investovány do korunového fondu, jehož výkonnost je vázána na výkon fondu, investujícího v EUR.

Investiční charakteristika

Investiční strategie: Total Return (až 50 % akciových fondů)
Investiční cíl: Dynamický růst

ROZLOŽENÍ MAJETKU

100 % Dluhopisy
do 50 % Akcie
100 % Hotovost

Investiční riziko

Střední

Doporučený investiční horizont

7 a více

Výkonnost

za poslední měsíc -0,64% (neanualizováno)
za poslední 3 měsíce 0,59% (neanualizováno)
za posledních 6 měsíců 1,97% (neanualizováno)
za poslední rok 3,24% p.a.
za poslední 2 roky -1,95% p.a.
za poslední 3 roky -1,06% p.a.
za posledních 5 let -0,71% p.a.
od založení (24. 11. 2003) 2,55% p.a.

Vývoj cen od 24. 11. 2003 do 19.10.2019