Nákladovost životního pojištění

Ukazatele nákladovosti fondů investičního životního pojištění

Přehled nákladovosti Ongoing Charges

Název ONGOING CHARGES¹ období
Conseq Active Invest Dynamické portfolio 2,41 % 1.1.2017 -31.12.2017
Conseq Active Invest Vyvážené portfolio 1,96 % 1.1.2017 -31.12.2017
Conseq Horizont Invest² 1,92 % 1.1.2017 -31.12.2017
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 3,06 % 1.1.2017 -31.12.2017
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (CZK) 3,06 % 1.1.2017 -31.12.2017
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 3,20 % 1.1.2017 -31.12.2017
C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection(dříve C-QUADRAT Strategie AMI CZK) 2,59 % 1.6.2016 -31.5.2017
ERSTE-SPARINVEST Dynamický fond 2,14 % 28.2.2017 -28.2.2018
ERSTE-SPARINVEST Konzervativní fond 1,49 % 28.2.2017 -28.2.2018
ERSTE-SPARINVEST Progresivní fond 2,64 % 28.2.2017 -28.2.2018
Komoditní fond³ 1,97 % 1.1.2017 -31.12.2017
PU 10 1,78 % 1.1.2017 -31.12.2017
PU 13 1,80 % 1.1.2017 -31.12.2017

¹ Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku.
² Realokační program Conseq Horizont Invest: Ongoing Charges je vypočteno jako průměr všech Ongoing Charges existujících portfolií.
³ PARVEST WORLD COMMODITIES CZK FUND

Kompletní tabulka  Ongoing Charges v roce 2017 pro náhled a stažení.

Souhrnné vyjádření informací k pojištění

Tabulka souhrnného vyjádření informací k pojištění zobrazuje rozdělení celkového přijatého pojistného za celou pojistnou dobu. Výpočty nákladovosti jsou založeny na předpokladu nulového zhodnocení fondů.

Rozdělení celkového přijatého pojistného za celou pojistnou dobu:

  • rizikové pojistné
  • poplatky a náklady
  • pojistné určené na tvorbu finanční rezervy

Rizikové pojistné

Rizikovým pojistným nazýváme pojistné za pojištění pro případ smrti (v rámci základního pojištění) a pojistné za riziková pojištění.

Poplatky a náklady

Do této části se počítají poplatky spojené se správou smlouvy, administrativní náklady a počáteční náklady, včetně nákladů na odměnu prodávajícímu. Přesnou výši těchto poplatků naleznete v Přehledu poplatků a parametrů pojištění. Mimořádné poplatky (nejčastěji za jednorázové úkony typu změna pojištění) a poplatky spojené se správou investičních fondů se zde nezapočítávají, protože jejich četnost během trvání pojištění v budoucnu není při výpočtu ukazatele nákladovosti známa.

Pojistné určené na tvorbu finanční rezervy

Jedná se o zbývající část pojistného, která je určena na tvorbu finanční rezervy (prostředky na účtu pojistníka, které nebyly použity na úhradu rizikového pojistného nebo poplatků a nákladů pojistitele). Do této části se nezapočítává mimořádné pojistné.

Tabulka je nedílnou součástí modelace k vaší pojistné smlouvě.