Nákladovost životního pojištění

Ukazatele nákladovosti fondů investičního životního pojištění.

Ukazatele nákladovosti fondů investičního životního pojištění.

Souhrnné vyjádření informací k pojištění

Tabulka souhrnného vyjádření informací k pojištění zobrazuje rozdělení celkového přijatého pojistného za celou pojistnou dobu. Výpočty nákladovosti jsou založeny na předpokladu nulového zhodnocení fondů.

Tabulka je nedílnou součástí modelace k vaší pojistné smlouvě. 

Rozdělení celkového přijatého pojistného

Částka pojistného přijatého za celou dobu platnosti pojištění se dělí na:

  • rizikové pojistné
  • poplatky a náklady
  • pojistné určené na tvorbu finanční rezervy

Rizikové pojistné

Rizikovým pojistným nazýváme pojistné za pojištění pro případ smrti (v rámci základního pojištění) a pojistné za riziková pojištění.

Poplatky a náklady

Do této části se počítají poplatky spojené se správou smlouvy, administrativní náklady a počáteční náklady, včetně nákladů na odměnu prodávajícímu. Přesnou výši těchto poplatků naleznete v Přehledu poplatků a parametrů pojištění. Mimořádné poplatky (nejčastěji za jednorázové úkony typu změna pojištění) a poplatky spojené se správou investičních fondů se zde nezapočítávají, protože jejich četnost během trvání pojištění v budoucnu není při výpočtu ukazatele nákladovosti známa.

Pojistné určené na tvorbu finanční rezervy

Jedná se o zbývající část pojistného, která je určena na tvorbu finanční rezervy (prostředky na účtu pojistníka, které nebyly použity na úhradu rizikového pojistného nebo poplatků a nákladů pojistitele). Do této části se nezapočítává mimořádné pojistné.

Přehled nákladovosti Ongoing Charges

Název ONGOING CHARGES¹ období
Conseq Active Invest Dynamické portfolio 2,40 % 1.1.2018 -31.12.2018
Conseq Active Invest Vyvážené portfolio 1,95 % 1.1.2018 -31.12.2018
Conseq Horizont Invest² 1,92 % 1.1.2018 -31.12.2018
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 2,29 % 1.1.2018 -15.2.2019
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (CZK) 2,29 % 1.1.2018 -15.2.2019
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 2,18 % 1.1.2018 -15.2.2019
C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection(dříve C-QUADRAT Strategie AMI CZK) 2,52 % 1.6.2017 -8.10.2018
ERSTE-SPARINVEST Dynamický fond 1,91 % 1.3.2018 -31.12.2018
ERSTE-SPARINVEST Konzervativní fond 1,44 % 1.3.2018 -31.12.2018
ERSTE-SPARINVEST Progresivní fond 2,44 % 1.3.2018 -31.12.2018
Komoditní fond³ 1,96 % 1.1.2018 -31.10.2018
PU 10 1,77% 1.1.2018 -31.12.2018
PU 13 1,78 % 1.1.2018 -31.12.2018

¹ Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku.
² Realokační program Conseq Horizont Invest: Ongoing Charges je vypočteno jako průměr všech Ongoing Charges existujících portfolií.
³ BNP Paribas Funds Commodities (CZK)

Kompletní tabulka  Ongoing Charges v roce 2018 pro náhled a stažení.