Nákladovost životních fondů

Přehled TER a SUN u investičního životního pojištění

PERSPEKTIVA – přehled nákladovosti Total Expense Ratio v roce 2015 (TER)

Název Syntetické TER¹ obodobí
Conseq Active Invest Dynamické portfolio 2,58 % 1.1.2016 -31.12.2016
Conseq Active Invest Vyvážené portfolio 2,06 % 1.1.2016 -31.12.2016
Conseq Horizont Invest² 2,02 % 1.1.2016 -31.12.2016
C-Quadrat ARTS Total Return Balanced 2,81 % 1.1.2016 -31.12.2016
C-Quadrat ARTS Total Return Balanced (CZK) 2,81 % 1.1.2016 -31.12.2016
C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic 2,85 % 1.1.2016 -31.12.2016
C-QUADRAT Strategie AMI CZK 2,73 % 1.6.2015 -31.5.2016
ERSTE-SPARINVEST Dynamický fond 2,19 % 29.2.2016 -28.2.2017
ERSTE-SPARINVEST Konzervativní fond 1,45 % 29.2.2016 -28.2.2017
ERSTE-SPARINVEST Progresivní fond 2,80 % 29.2.2016 -28.2.2017
Komoditní fond³ 1,95 % 1.1.2016 -31.12.2016
PU 10 1,82 % 1.1.2016 -31.12.2016
PU 13 1,89 % 1.1.2016 -31.12.2016

¹ Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku.
² Realokační program Conseq Horizont Invest: syntetické TER je vypočteno jako průměr syntetických TER existujících portfolií.
³ PARVEST WORLD COMMODITIES CZK FUND

Kompletní tabulka Total Expense Ratio v roce 2016 pro náhled a stažení.

SUN – Standardizovaný ukazatel nákladovosti

Standardizovaný ukazatel nákladovosti SUN zobrazuje rozdělení celkového přijatého pojistného za celou pojistnou dobu. Výpočty nákladovosti jsou založeny na předpokladu nulového zhodnocení fondů.

Rozdělení celkového přijatého pojistného za celou pojistnou dobu:

  • rizikové pojistné
  • poplatky a náklady
  • pojistné určené na tvorbu finanční rezervy

Rizikové pojistné

Rizikovým pojistným nazýváme pojistné za pojištění pro případ smrti (v rámci základního pojištění) a pojistné za riziková pojištění.

Poplatky a náklady

Do této části se počítají poplatky spojené se správou smlouvy, administrativní náklady a počáteční náklady. Přesnou výši těchto poplatků naleznete v Přehledu poplatků a parametrů pojištění. Mimořádné poplatky (nejčastěji za jednorázové úkony typu změna pojištění) a poplatky spojené se správou investičních fondů se zde nezapočítávají, protože jejich četnost během trvání pojištění v budoucnu není při výpočtu ukazatele nákladovosti známa.

Pojistné určené na tvorbu finanční rezervy

Jedná se o zbývající část pojistného, která je určena na tvorbu finanční rezervy (prostředky na účtu pojistníka, které nebyly použity na úhradu rizikového pojistného nebo poplatků a nákladů pojistitele). Do této části se nezapočítává mimořádné pojistné.

SUN je nedílnou součástí modelace k vaší pojistné smlouvě. Je znázorněn koláčovým grafem, přičemž jednotlivé položky jsou vyčíslené jak v korunách, tak i v procentech.

Modelový příklad rozdělení zaplaceného pojistného

SUN – Standardizovaný ukazatel nákladovosti_graf

Více informací o Standardizovaném ukazateli nákladovosti najdete na stránkách České asociace pojišťoven.