Vážení klienti, z důvodu vládních opatření proti šíření nemoci COVID-19 a naší dobrovolné pomoci hygienickým stanicím při trasování kontaktů jsme omezili
provozní dobu naší infolinky. Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8 do 17 hodin.

Co dělat, když pojedu na misi?

V případě, že budu jako voják nebo policista vyslán na zahraniční misi, budu hledat pojištění, které by mě krylo i v případě pojistných událostí, ke kterých by došlo v souvislosti s mojí účastí na válečných událostech, vojenských nebo bojových akcích nebo vnitrostátních nepokojích všeho druhu. Úrazové pojištění v rámci pojištění FLEXI se na tyto pojistné události nevztahuje. V případě, že si sjednám speciální pojištění pro účastníky mise, mohu si zvolit pojištění ke krytí rizika úmrtí, invalidity z důvodu úrazu a trvalých následků úrazu – z těchto rizik si mohu nechat připravit smlouvu na míru. 

Pojištění