NA PŘÁNÍ pro děti

Komplexní pojištění s možností tvorby rezervy

K čemu je pojištění NA PŘÁNÍ pro děti dobré

V pojištění NA PŘÁNÍ může být hlavním pojištěným i nezletilé dítě. Pojištění vám pomůže zvládnout propad příjmu rodiny v případě, že dítě onemocní nebo se zraní a bude potřeba o něj pečovat. Pamatujte především na pojištění dítěte na vážnější nemoc nebo úraz.

Jak funguje dětské pojištění NA PŘÁNÍ

Základem je pojištění rizik, jako je úraz, nemoc dítěte nebo případně také smrt rodiče. Kromě pojištění rizik můžete dítěti tvořit i finanční rezervu, pokud využijete variantu s investiční složkou.

Pojistníkem musí být u pojištění dítěte dospělý, tedy rodič, prarodič nebo jiný, o dítě pečující člověk, který bude platit pojistné.

Pojištění můžete uzavřít do předpokládané doby osamostatnění dítěte, tj. do 18 nebo i 26 let. Je také možné, aby dítě po dosažení dospělosti v pojištění pokračovalo samo. 

Více o pojištění NA PŘÁNÍ