Prémie a bonusy

Prémie za bezeškodní průběh na konci pojištění

Pokud nebudete mít za celou dobu pojištění žádnou pojistnou událost, vyplatíme vám na konci pojištění tzv. prémii za bezeškodní průběh pojištění. 

Bonusové připojištění

Při sjednání našeho životního pojištění vám dáme jedno pojištění zdarma. Vybrat si můžete z nabídky pojištění těchto rizik:

  • smrt následkem úrazu s pojistnou částkou ve výši dvojnásobku ročního pojistného (tj. 24násobku měsíčního pojistného)
  • invalidita III. stupně následkem úrazu s jednorázovým pojistným plněním ve výši čtyřnásobku ročního pojistného (tj. 48násobku měsíčního pojistného)
  • invalidita III. stupně následkem úrazu se zproštěním od placení pojistného po dobu čtyř let