Úrazové pojištění dětí

Úrazové pojištění dětí vám pomůže hradit poúrazovou léčbu dítěte, případně zajistit další komfortní život dítěte s nějakým poúrazovým postižením. 

Při úrazu pomůžeme vašemu dítěti těmito způsoby:

  • V případě trvalých následků úrazu vyplatíme až čtyřnásobek sjednané částky.
  • Pokud dojde k tělesnému poškození bez trvalých následků, odškodníme vás podle závažnosti léčení úrazu.
  • Zajistíme finanční pomoc při poúrazové hospitalizaci v nemocnici.