Conseq Active Invest Vyvážené portfolio

Základní informace

Správce fondu Conseq Investment Management, a.s.
Charakteristika fondu Externě řízený fond fondů
Měna fondu CZK
Likvidita denně
Nákladovost fondu (sTER) 2.13 %

Investiční charakteristika

Investiční strategie: Investice do dluhopisových a akciových fondů
Investiční cíl: Růst hodnoty s minimalizací výkyvů

ROZLOŽENÍ MAJETKU

45 % Dluhopisy
40 % Akcie
15 % Hotovost

Investiční riziko

Střední / vyšší

Doporučený investiční horizont

3 roky a více

Výkonnost

za poslední měsíc 1,03% (neanualizováno)
za poslední 3 měsíce -0,19% (neanualizováno)
za posledních 6 měsíců -3,4% (neanualizováno)
za poslední rok -3,16% p.a.
za poslední 2 roky 2,07% p.a.
za poslední 3 roky 1,29% p.a.
za posledních 5 let 1,59% p.a.
od založení (31. 12. 2003) 3,4% p.a.

Historie výkonnosti

Výkonnost je měřena k 16.11.2018
Výkonnost fondu v minulosti nemůže v žádném případě zaručit stejnou výkonnost v budoucnosti.