Conseq Active Invest Dynamické portfolio

Základní informace

Správce fondu Conseq Investment Management, a.s.
Charakteristika fondu Externě řízený fond fondů
Měna fondu CZK
Likvidita denně
Nákladovost fondu (sTER) 2.58 %

Investiční charakteristika

Investiční strategie: Investice do dluhopisových a akciových fondů
Investiční cíl: Růst hodnoty

ROZLOŽENÍ MAJETKU

85 % Akciové fondy
13 % Dluhopisové fondy
2 % Peněžni fondy

ROZLOŽENÍ MAJETKU

Investiční riziko

Vyšší

Doporučený investiční horizont

5 let a více

Výkonnost

za poslední měsíc 0,3% (neanualizováno)
za poslední 3 měsíce -3,65% (neanualizováno)
za posledních 6 měsíců -7,34% (neanualizováno)
za poslední rok -6,32% p.a.
za poslední 2 roky 3,95% p.a.
za poslední 3 roky 2,44% p.a.
za posledních 5 let 2,26% p.a.
od založení (31. 12. 2003) 3,42% p.a.

Historie výkonnosti

Výkonnost je měřena k 16.11.2018
Výkonnost fondu v minulosti nemůže v žádném případě zaručit stejnou výkonnost v budoucnosti.