Conseq Active Invest Dynamické portfolio

Základní informace

Správce fondu Conseq Investment Management, a.s.
Charakteristika fondu Externě řízený fond fondů
Měna fondu CZK
Likvidita denně
Nákladovost fondu (sTER) 2.58 %

Investiční charakteristika

Investiční strategie: Investice do dluhopisových a akciových fondů
Investiční cíl: Růst hodnoty

ROZLOŽENÍ MAJETKU

85 % Akciové fondy
13 % Dluhopisové fondy
2 % Peněžni fondy

ROZLOŽENÍ MAJETKU

Investiční riziko

Vyšší

Doporučený investiční horizont

5 let a více

Výkonnost

za poslední měsíc -1,82% (neanualizováno)
za poslední 3 měsíce -3,87% (neanualizováno)
za posledních 6 měsíců -4,85% (neanualizováno)
za poslední rok -0,11% p.a.
za poslední 2 roky 5,79% p.a.
za poslední 3 roky 2,7% p.a.
za posledních 5 let 4,13% p.a.
od založení (31. 12. 2003) 3,72% p.a.

Historie výkonnosti

Výkonnost je měřena k 21.08.2018
Výkonnost fondu v minulosti nemůže v žádném případě zaručit stejnou výkonnost v budoucnosti.