ERSTE-SPARINVEST Dynamický fond

Základní informace

ISIN AT0000619952
Správce fondu Erste­Sparinvest KAGmbH
Charakteristika fondu Externě řízený fond fondů
Měna fondu EUR (CZK) *
Likvidita denně
Nákladovost fondu (sTER) 2.19 %

* Prostředky pojistníků jsou investovány do korunového fondu, jehož výkonnost je vázána na výkon fondu, investujícího v EUR.

Investiční charakteristika

Investiční strategie: Investice převážně do dluhopisových a akciových fondů.
Investiční cíl: Růst hodnoty

ROZLOŽENÍ MAJETKU

23 % Dluhopisy
67 % Akcie
10 % Alternativní investice

Investiční riziko

Zvýšené

Doporučený investiční horizont

7 let

Výkonnost

za poslední měsíc -0,94% (neanualizováno)
za poslední 3 měsíce 0,84% (neanualizováno)
za posledních 6 měsíců 1,91% (neanualizováno)
za poslední rok 3,72% p.a.
za poslední 2 roky 3,97% p.a.
za poslední 3 roky 1,32% p.a.
za posledních 5 let 5,45% p.a.
od založení (03. 11. 2004) 1,8% p.a.

Historie výkonnosti

Výkonnost je měřena k 21.08.2018
Výkonnost fondu v minulosti nemůže v žádném případě zaručit stejnou výkonnost v budoucnosti.