Garantovaný fond (0 %)

Základní informace

Správce fondu Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Charakteristika fondu Vnitřní fond pojistitele
Měna fondu CZK

Investiční charakteristika

Investiční strategie: Klasické portfolio životního kapitálového pojištění
Investiční cíl: Růst hodnoty při nízkém riziku

ROZLOŽENÍ MAJETKU

100 % Dluhopisy
do 10 % Akcie
do 10 % Hotovost

Investiční riziko

Nízké

Doporučený investiční horizont

Nad 1 rok

Výkonnost

za poslední měsíc 0% (neanualizováno)
za poslední 3 měsíce 0% (neanualizováno)
za posledních 6 měsíců 0% (neanualizováno)
za poslední rok 0% p.a.
za poslední 2 roky 0% p.a.
od založení (01. 09. 2016) 0% p.a.

Historie výkonnosti

Výkonnost je měřena k 01.09.2016
Výkonnost fondu v minulosti nemůže v žádném případě zaručit stejnou výkonnost v budoucnosti.