C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced

Základní informace

ISIN AT0000634704
Správce fondu C­Quadrat Kapitalanlage AG
Charakteristika fondu Externě řízený fond fondů
Měna fondu EUR (CZK) *
Likvidita denně
Nákladovost fondu (sTER) 2.78 %

* Prostředky pojistníků jsou investovány do korunového fondu, jehož výkonnost je vázána na výkon fondu, investujícího v EUR.

Investiční charakteristika

Investiční strategie: Total Return (až 50 % akciových fondů)
Investiční cíl: Dynamický růst

ROZLOŽENÍ MAJETKU

100 % Dluhopisy
do 50 % Akcie
100 % Hotovost

Investiční riziko

Střední

Doporučený investiční horizont

7 a více

Výkonnost

za poslední měsíc -0,72% (neanualizováno)
za poslední 3 měsíce -2,39% (neanualizováno)
za posledních 6 měsíců -1,98% (neanualizováno)
za poslední rok -3,73% p.a.
za poslední 2 roky -1,9% p.a.
za poslední 3 roky -3,27% p.a.
za posledních 5 let 2,29% p.a.
od založení (24. 11. 2003) 2,76% p.a.

Historie výkonnosti

Výkonnost je měřena k 21.08.2018
Výkonnost fondu v minulosti nemůže v žádném případě zaručit stejnou výkonnost v budoucnosti.