PU 10

Základní informace

ISIN CZ00008473527
Správce fondu Partners investiční společnost, a.s.
Charakteristika fondu Externě řízený fond fondů
Měna fondu CZK
Likvidita denně
Nákladovost fondu (sTER) 2.65 %

Investiční charakteristika

Investiční strategie: Dynamická
Investiční cíl: Diverzifikované portfolio fondů, které pokrývá klientovy potřeby

ROZLOŽENÍ MAJETKU

50 % portfolia Dluhopisy
45 % portfolia Akcie
30 % portfolia Investic

Investiční riziko

Střední

Doporučený investiční horizont

5 až 10 let

Výkonnost

za poslední měsíc -0,17% (neanualizováno)
za poslední 3 měsíce 1,09% (neanualizováno)
za posledních 6 měsíců 4,3% (neanualizováno)
za poslední rok 1,57% p.a.
za poslední 2 roky 1,99% p.a.
za poslední 3 roky 1,25% p.a.
od založení (01. 01. 2014) 2,89% p.a.

Historie výkonnosti

Výkonnost je měřena k 21.08.2018
Výkonnost fondu v minulosti nemůže v žádném případě zaručit stejnou výkonnost v budoucnosti.