Vytvořte si finanční rezervu k pojištění NA PŘÁNÍ

Chcete-li si tvořit finanční rezervu na svůj důchod nebo pro své dítě na start do dospělosti, využijte variantu pojištění NA PŘÁNÍ s investiční složkou a investujte část pojistného do fondů. 

Investujete pravidelně

Každou platbou si dlouhodobě vytváříte „polštář“ pro budoucnost. Jestliže hledáte investici s minimálním rizikem, zvolte Garantovaný fond. Můžete zvolit i fondy kolektivního investování společnosti Conseq, kde riziko nesete vy, ale máte zde zároveň možnost vyššího zhodnocení. Fondy jsou složeny z různých typů podkladových aktiv a liší se i předpokládanými výnosy a rizikovostí. Vy sami určujete, do kterých fondů chcete investovat a můžete je mezi sebou libovolně kombinovat. 

Investujete nepravidelně

Kromě pravidelného investování můžete kdykoli vložit určitý obnos peněz i mimořádně.

Podobně jako u pravidelné investice si můžete vybrat mezi jistějším a riskantnějším investováním. 

Jak zaplatit mimořádné pojistné

Mimořádné pojistné se platí na speciální účet č. 189890587/0300. Konkrétní fond volíte uvedením specifického symbolu u platby. Pokud neuvedete žádný specifický symbol, peníze se připíší stejně jako běžné pojistné.

  SPECIFICKÝ SYMBOL PRO MIMOŘÁDNÉ POJISTNÉ
Název fondu OD VÁS od zaměstnavatele
Garantovaný fond 9090909090 9999909090
Conseq Active Invest Vyvážené portfolio 7070707070 9999707070
Conseq Active Invest Dynamické portfolio 8080808080 9999808080

DŘÍVE NABÍZENÉ FONDY

ERSTE–SPARINVEST Progresivní fond 3030303030 9999303030
C–QUADRAT ARTS Total Return Balanced CZK 5050505050 9999505050
C–QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 6060606060 9999606060
C–QUADRAT ACTIVE ETF Selection (dříve C-QUADRAT Strategie AMI CZK) 4040404040 9999404040