Úrazové pojištění

K čemu je pojištění dobré

Úrazové pojištění na dobře stanovené částky je zárukou, že v případě úrazu nemusíte kromě léčení řešit ještě finanční starosti.

Když se zraníte, pomůžeme vám těmito způsoby:

  • V případě trvalých následků úrazu vyplatíme až čtyřnásobek sjednané částky.
  • Pokud dojde k tělesnému poškození, odškodníme vás podle závažnosti úrazu.
  • Při pracovní neschopnosti po úrazu zajistíme dodatečný příjem.
  • Zajistíme finanční pomoc při poúrazové hospitalizaci.
  • V případě smrti vyplatíme sjednanou částku.