Vážení klienti,
rádi bychom vás ujistili, že Kooperativa vám i nadále nabízí své služby v maximální možné míře. Čtěte dále...

Informace o Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019 z plnění za pracovní úraz zaměstnance nebo nemoci z povolání najdete zde

x

Pojištění rizik NA PŘÁNÍ

Plaťte jen za to, co si chcete pojistit.

Dobře nastavené pojištění proti rizikům, která by mohla mít dlouhodobé dopady na váš další život, je velmi důležité. Pro správné nastavení životního pojištění je vždy klíčové vycházet z vaší konkrétní životní situace. Životní standard, na který jste vy nebo vaše rodina zvyklí, si přece budete chtít zachovat i poté, co by vás potkaly nějaké zdravotní komplikace.

Životní rizika

Pojištění životních rizik zmírní finanční dopady úmrtí na pozůstalé. V případě vaší smrti vyplatíme pozůstalým sjednanou částku. Výplata z pojištění zajistí živobytí těm, kdo na vás byli finančně závislí.

Invalidita

Pojištění invalidity zmírní její dopady na celou rodinu. Zajistí vám, že v případě invalidního důchodu budete mít k dispozici další příjem a neocitnete se náhle ve velkém finančním propadu.

V případě invalidity:

 • Vyplatíme sjednanou pojistnou částku.
 • Převezmeme za pojištěného placení jeho smlouvy.

Pomůžeme vám dobře nastavit pojištění invalidity. Nejdůležitější je pojištění
3. stupně (tedy té nejtěžší invalidity).

Stupně invalidity definuje zákon o důchodovém pojištění.
Vyjadřují pokles schopnosti pracovat a vydělávat peníze v důsledku
omezení tělesných, smyslových a duševních schopností. První stupeň
znamená pokles schopností o 35 % až 49 %, druhý stupeň
pokles o 50 % až 69 %, třetí pokles o 70 % a více.

 

Nemoc

Když onemocníte, hodí se vám pojištění v těchto případech:

 • V případě vážného onemocnění vám poskytneme finanční pomoc při diagnóze onemocnění, jeho léčbě nebo operaci. A to opakovaně, pokud by časem přišla další vážná nemoc.
 • Zajistíme vám finanční pomoc, pokud budete v nemocnici.
 • Poskytneme vám dodatečný příjem při pracovní neschopnosti.

Při vážné nemoci si tak nebudete dělat starosti o finance, ale budete se moci soustředit hlavně na své vyléčení.

Sleva za pojištění nejzávažnějších rizik

Chceme vás povzbudit, abyste se pojistili především proti těm rizikům, která pro vás mohou mít závažné následky:

 • invalidita
 • vážné onemocnění
 • smrt

Pokud si tato rizika pojistíte v součtu alespoň na 1 000 000 Kč, dáme vám slevu 10 %. Pokud součet dosáhne 3 000 000 Kč, a to by podle průměrného českého příjmu měl, sleva bude ještě vyšší – celých 20 %.

Úrazové pojištění

Když se zraníte, pomůžeme vám těmito způsoby: 

 • V případě smrti vyplatíme sjednanou částku.
 • V případě trvalých následků úrazu vyplatíme až osminásobek sjednané částky - pokud si pojistíte úraz na částku např. 1 000 000 Kč, při opravdu vážných zraněních vám vyplatíme až 8 000 000 Kč.
 • Pokud dojde k tělesnému poškození, odškodníme vás podle závažnosti a délky léčení úrazu.
 • Zajistíme vám finanční pomoc při poúrazové hospitalizaci.
 • V případě invalidity následkem úrazu vám vyplatíme sjednanou částku.

Výhodné je navýšení úrazového pojištění při dopravní nehodě.

Pojištění rakoviny

Nejtypičtější vážná onemocnění spjatá s rakovinou jsme zahrnuli do speciálních balíčků PRO NI a PRO NĚJ.