Pojištění rizik NA PŘÁNÍ

Plaťte jen za to, co si chcete pojistit.

Základní výhodou životního pojištění NA PŘÁNÍ je, že si pojišťujete jen rizika, která uznáte za vhodná. Jednotlivá rizika mají svoji pevně danou cenu a vy snadno zjistíte, kolik máte měsíčně platit. Cenu ovlivňuje věk pojištěného v době sjednání pojištění.  

Životní rizika

Pojištění životních rizik zmírní finanční dopady úmrtí na pozůstalé. V případě vaší smrti pomůžeme vašim blízkým těmito způsoby:

 • Vyplatíme pozůstalým sjednanou částku. 
 • Začneme pozůstalým vyplácet pravidelný důchod.

Invalidita

Pojištění invalidity zmírní její dopady na celou rodinu. V případě invalidity:

 • Vyplatíme bezprostředně celou pojistnou částku. Platí pro všechny stupně invalidity.
 • V případě invalidity III. stupně budeme vyplácet pojištěnému každý měsíc sjednanou dávku – důchod.
 • V případě invalidity III. stupně převezmeme za pojištěného placení jeho smlouvy.

Stupně invalidity definuje zákon o důchodovém pojištění. Vyjadřují pokles schopnosti pracovat a vydělávat peníze v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností. První stupeň znamená pokles schopností o 35 % až 49 %, druhý stupeň pokles o 50 % až 69 %, třetí pokles o 70%. Pokud si sjednáte na úraz pojistnou částku např. 100 000 Kč, při opravdu vážných zraněních vám vyplatíme až 600 000 Kč.

Sleva za pojištění nejzávažnějších rizik

Chceme vás povzbudit, abyste se pojistili především proti těm rizikům, která pro vás mohou mít závažné následky: 

 • invalidita
 • vážné onemocnění
 • smrt

Pokud si tato rizika pojistíte v součtu alespoň na 1 000 000 Kč, dáme vám slevu 10 %. 

Úrazové pojištění

Když se zraníte, pomůžeme vám těmito způsoby: 

 • V případě smrti vyplatíme sjednanou částku.
 • V případě trvalých následků úrazu vyplatíme až osminásobek sjednané částky.
 • Pokud dojde k tělesnému poškození, odškodníme vás podle závažnosti úrazu.
 • Zajistíme vám finanční pomoc při poúrazové hospitalizaci.
 • V případě invalidity následkem úrazu vám vyplatíme pojistnou částku nebo vám budeme pravidelně vyplácet důchod.

Výhodné je navýšení úrazového pojištění při dopravní nehodě.

Nemoc

Když onemocníte, hodí se vám pojištění v těchto případech:

 • V případě vážných onemocnění poskytneme finanční pomoc při diagnóze onemocnění, jeho léčbě nebo operaci.
 • Zajistíme vám finanční pomoc, pokud budete v nemocnici.
 • Poskytneme vám dodatečný příjem při pracovní neschopnosti.
 • V případě invalidity následkem úrazu vám vyplatíme pojistnou částku nebo vám budeme pravidelně vyplácet důchod.

Pojištění rakoviny

Nejtypičtější vážná onemocnění spjatá s rakovinou jsme zahrnuli do nových speciálních balíčků, které jsme nazvali PRO NI a PRO NĚJ.

Výhoda 20 % pro vás.
Navýšili jsme finanční plnění za nejzávažnější události.

Víme, jaké nástrahy život umí nachystat, a hledáme cesty, jak vás proti nim pojistit, abyste život mohli snadněji brát "takový jaký je" a neměli nervy, co se kdy může pokazit. K pojištění NA PŘÁNÍ sjednanému od 1. 1. 2017 vám vyplatíme o 20 % více peněz, pokud vážně onemocníte nebo se vážně zraníte.

Máte o výhodu zájem? Rádi vám zavoláme a vše vysvětlíme.

zavoláme vám

Abychom vám mohli nabízet služby, které co nejlépe vyhovují právě vám, využívají tyto stránky cookies. Jejich návštěvou s používáním souhlasíte.