Úspory, bonusy a něco navíc

Ušetřete s životním pojištěním NA PŘÁNÍ

Úspora na daních

Pojistné, které platíte za životní pojištění, si za určitých podmínek můžete odečítat od daňového základu a ušetřit tak na dani.

Jaké jsou podmínky?

  • Pojištění je uzavřeno minimálně do věku 60 let.
  • Pojištění trvá alespoň 60 měsíců (5 let).
  • Vytvořenou finanční rezervu vyberete až na konci pojištění (nikoli v jeho průběhu).
  • Případné další podmínky dané zákonem.


Pokud tyto podmínky splníte, můžete si daňový základ snížit o zaplacené pojistné. Daňový základ si tak snížíte maximálně o 24 000 Kč každý rok. Bližší informace o životním pojištění a daních se dozvíte zde.

Prémie a bonusy

Bonus za věrnost

Za každých 5 let trvání pojištění vám přidáme navíc 5 % k pojistnému plnění. Pokud byste tedy například v 11. roce pojištění měli nějakou pojistnou událost, navýšili bychom vám plnění o 10 %. 

Cesta k zotavení

Navíc vám garantujeme až 50 000 Kč k pojistnému plnění z nejvážnějších úrazů a nemocí. 

Uhradíme vám náklady, které vynaložíte na své zotavení, jako jsou: 

  • pomůcky nehrazené zdravotní pojišťovnou (speciální obuv, naslouchátka, hygienické, kompenzační) 
  • příspěvek na úpravu řízení auta
  • příspěvek na rekvalifikační kurz
  • rehabilitace, fyzioterapie, léčebné masáže
  • lázně, ošetřovatelská péče

Účty za tyto výdaje vám proplatíme v součtu až do 50 000 Kč, pokud jste utrpěli trvalé následky úrazu nad 50 % tělesného poškození nebo invaliditu III. stupně nebo invaliditu dítěte nebo některé vážné onemocnění z varianty Exclusive.