Vytvořte si finanční rezervu k pojištění NA PŘÁNÍ

Chcete-li si tvořit finanční rezervu na svůj důchod nebo pro své dítě na start do dospělosti, využijte variantu pojištění NA PŘÁNÍ s investiční složkou a investujte část pojistného do fondů. 

Investujete pravidelně

Každou platbou si dlouhodobě vytváříte „polštář“ pro budoucnost. Jestliže hledáte investici s minimálním rizikem, zvolte Garantovaný fond. Na složení fondu se aplikují stejná pravidla jako na investování technických rezerv životního pojištění – největší část tvoří dluhopisy emitované ČR a zeměmi OECD. Můžete zvolit i fondy kolektivního investování, kde riziko nesete vy, ale máte zde zároveň možnost vyššího zhodnocení. Sami si určíte, do kterých fondů prostředky vložíte. Fondy jsou složeny z různých typů podkladových aktiv. Liší se i předpokládanými výnosy a rizikovostí. Patří sem fondy: ERSTESPARINVEST, C–QUADRAT a Conseq.

Investujete nepravidelně

Kromě pravidelného investování můžete kdykoli vložit určitý obnos peněz i mimořádně.

Podobně jako u pravidelné investice si můžete vybrat mezi jistějším a riskantnějším investováním. 

Jak zaplatit za mimořádné pojistné

Mimořádné pojistné se platí na speciální účet č. 189890587/0300. Konkrétní fond volíte uvedením specifického symbolu u platby. Pokud neuvedete žádný specifický symbol, peníze se připíší stejně jako běžné pojistné.

Název fondu Platba od zaměstnavatele Platba od zaměstnance
Garantovaný fond 9999909090 9090909090
ERSTE–SPARINVEST Progresivní fond 9999303030 3030303030
C–QUADRAT ARTS Total Return Balanced CZK 9999505050 5050505050
C–QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 9999606060 6060606060
C–QUADRAT ACTIVE ETF Selection (dříve C-QUADRAT Strategie AMI CZK) 9999404040 4040404040
Conseq Active Invest Vyvážené portfolio 9999707070 7070707070
Conseq Active Invest Dynamické portfolio 9999808080 8080808080