Vážení klienti,
rádi bychom vás ujistili, že Kooperativa vám i nadále nabízí své služby v maximální možné míře. Čtěte dále...

Informace o Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019 z plnění za pracovní úraz zaměstnance nebo nemoci z povolání najdete zde

x

Pojištění životních rizik

I špatná situace může znamenat naději na změnu. Životní pojištění vám pomůže to nevzdávat a myslet pozitivně.

Životní rizika

Pojištění životních rizik zmírní finanční dopady úmrtí na pozůstalé. V případě vaší smrti pomůžeme vašim blízkým těmito způsoby:

 • Vyplatíme pozůstalým sjednanou částku. 
 • Začneme pozůstalým vyplácet pravidelný důchod.
 • Osvobodíme od dalšího placení pojistného druhého pojištěného (když je pojištěným dítě). 

Invalidita

Pojištění invalidity zmírní její dopady na celou rodinu. V případě trvalé invalidity:

 • Vyplatíme sjednanou pojistnou částku, nebo  
 • Budeme vyplácet každý měsíc sjednanou dávku – důchod.

​​Navíc převezmeme za pojištěného placení jeho smlouvy.

Pomůžeme vám dobře nastavit pojištění invalidity. Nejdůležitější je pojištění
3. stupně (tedy té nejtěžší invalidity).

Stupně invalidity definuje zákon o důchodovém pojištění.
Vyjadřují pokles schopnosti pracovat a vydělávat peníze v důsledku
omezení tělesných, smyslových a duševních schopností. První stupeň
znamená pokles schopností o 35 % až 49 %, druhý stupeň
pokles o 50 % až 69 %, třetí pokles o 70 % a více.

 

Úrazové pojištění

Když se zraníte, pomůžeme vám těmito způsoby: 

 • V případě smrti vyplatíme sjednanou částku.
 • V případě trvalých následků úrazu vyplatíme až osminásobek sjednané částky - pokud si pojistíte úraz na částku např. 1 000 000 Kč, při opravdu vážných zraněních vám vyplatíme až 8 000 000 Kč.
 • Pokud dojde k tělesnému poškození, odškodníme vás podle závažnosti úrazu.
 • Při pracovní neschopnosti po úrazu, zajistíme dodatečný příjem.
 • Zajistíme vám finanční pomoc při poúrazové hospitalizaci.
 • V případě invalidity vyplatíme sjednanou částku nebo vám budeme pravidelně vyplácet důchod.

Výhodné je navýšení úrazového pojištění při dopravní nehodě.

Nemoc

Když onemocníte, hodí se vám pojištění v těchto případech:

 • V případě vážných onemocnění poskytneme finanční pomoc při diagnóze onemocnění, jeho léčbě nebo operaci.
 • Zajistíme vám finanční pomoc, pokud budete v nemocnici.
 • Poskytneme vám dodatečný příjem při pracovní neschopnosti.

Pojištění rakoviny

Nejtypičtější vážná onemocnění spjatá s rakovinou jsme zahrnuli do balíčků PRO NI a PRO NĚJ.