Pojištění životních rizik

I špatná situace může znamenat naději na změnu. Životní pojištění vám pomůže to nevzdávat a myslet pozitivně.

Životní rizika

Pojištění životních rizik zmírní finanční dopady úmrtí na pozůstalé. V případě vaší smrti pomůžeme vašim blízkým těmito způsoby:

 • Vyplatíme pozůstalým sjednanou částku. 
 • Začneme pozůstalým vyplácet pravidelný důchod.
 • Osvobodíme od dalšího placení pojistného druhého pojištěného (když je pojištěným dítě). 

Invalidita

Pojištění invalidity zmírní její dopady na celou rodinu. V případě invalidity:

 • Vyplatíme bezprostředně celou pojistnou částku. Platí pro všechny stupně invalidity.
 • V případě invalidity III. stupně budeme vyplácet pojištěnému každý měsíc sjednanou dávku – důchod.
 • V případě invalidity III. stupně převezmeme za pojištěného placení jeho smlouvy.

Stupně invalidity definuje zákon o důchodovém pojištění. Vyjadřují pokles schopnosti pracovat a vydělávat peníze v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností. První stupeň znamená pokles schopností o 35 % až 49 %, druhý stupeň pokles o 50 % až 69 %, třetí pokles o 70%. Pokud si sjednáte na úraz pojistnou částku např. 100 000 Kč, při opravdu vážných zraněních vám vyplatíme až 600 000 Kč.

Úrazové pojištění

Když se zraníte, pomůžeme vám těmito způsoby: 

 • V případě smrti vyplatíme sjednanou částku.
 • V případě trvalých následků úrazu vyplatíme až osminásobek sjednané částky.
 • Pokud dojde k tělesnému poškození, odškodníme vás podle závažnosti úrazu.
 • Při pracovní neschopnosti po úrazu, zajistíme dodatečný příjem.
 • Zajistíme vám finanční pomoc při poúrazové hospitalizaci.
 • V případě plné invalidity následkem úrazu vám budeme pravidelně vyplácet důchod.

Výhodné je navýšení úrazového pojištění při dopravní nehodě.

Nemoc

Když onemocníte, hodí se vám pojištění v těchto případech:

 • V případě vážných onemocnění poskytneme finanční pomoc při diagnóze onemocnění, jeho léčbě nebo operaci.
 • Zajistíme vám finanční pomoc, pokud budete v nemocnici.
 • Poskytneme vám dodatečný příjem při pracovní neschopnosti.
 • V případě plné invalidity vám budeme pravidelně vyplácet důchod.

Pojištění rakoviny

Nejtypičtější vážná onemocnění spjatá s rakovinou jsme zahrnuli do nových speciálních balíčků, které jsme nazvali PRO NI a PRO NĚJ.

Abychom vám mohli nabízet služby, které co nejlépe vyhovují právě vám, využívají tyto stránky cookies. Jejich návštěvou s používáním souhlasíte.