Úspory, prémie a bonusy

Každá koruna v peněžence se počítá, proto vám poradíme, jak ušetřit. Věděli jste, že když máte uzavřené životní pojištění, můžete ušetřit na daních? Nebo vás zajímají spíše prémie a bonusy pro ty, kteří uzavřeli životní pojištění?

Úspora na daních

Pojistné, které platíte za životní pojištění, si za určitých podmínek můžete odečítat od daňového základu a ušetřit tak na dani.

Jaké jsou podmínky?

  • Pojištění je uzavřeno minimálně do věku 60 let.
  • Pojištění trvá alespoň 60 měsíců (5 let).
  • Vytvořenou finanční rezervu vyberete až na konci pojištění (nikoli v jeho průběhu).
  • Případné další podmínky dané zákonem.


Pokud tyto podmínky splníte, můžete si daňový základ snížit o zaplacené pojistné. Daňový základ si tak snížíte maximálně o 24 000 Kč každý rok. Bližší informace o životním pojištění a daních se dozvíte zde.

Prémie a bonusy

Prémie za bezeškodní průběh na konci pojištění

Pokud nebudete mít za celou dobu pojištění žádnou pojistnou událost, vyplatíme vám na konci pojištění tzv. prémii za bezeškodní průběh pojištění. 

Bonusové pojištění

Při sjednání našeho životního pojištění vám dáme jedno pojištění zdarma. Vybrat si můžete z nabídky pojištění těchto rizik:

  • smrt následkem úrazu s pojistnou částkou ve výši dvojnásobku ročního pojistného (tj. 24násobku měsíčního pojistného)
  • invalidita III. stupně následkem úrazu s jednorázovým pojistným plněním ve výši čtyřnásobku ročního pojistného (tj. 48násobku měsíčního pojistného)
  • invalidita III. stupně následkem úrazu se zproštěním od placení pojistného po dobu čtyř let