Úspora na daních

Jak na daně. Příklady podmínek pro daňové zvýhodnění životního pojištění.

Pojistné, které platíte za životní pojištění, si za určitých podmínek můžete odečítat od daňového základu a ušetřit tak na dani.

Jaké jsou podmínky?

  • Pojištění je uzavřeno minimálně do věku 60 let.
  • Pojištění trvá alespoň 60 měsíců (5 let).
  • Vytvořenou finanční rezervu vyberete až na konci pojištění (nikoli v jeho průběhu).
  • Případné další podmínky dané zákonem.

Pokud tyto podmínky splníte, můžete si daňový základ snížit o zaplacené pojistné. Daňový základ si tak snížíte maximálně o 24 000 Kč každý rok.

Zvýšení právní jistoty

Klientům s daňově uznatelnou pojistnou smlouvou životního pojištění jsme i letos zaslali potvrzení o zaplaceném pojistném k daňovým účelům. Pokud máte zájem o zvýšení právní jistoty, že budete i v budoucnu moci daňové zvýhodnění využívat, uzavřete dodatek k pojistné smlouvě potvrzující nárok na daňové zvýhodnění. Dodatek k tisku najdete v našem Kooportálu.

Životní pojištění a daně od roku 2015

Od 1. 1. 2015 došlo novelou zákona o daních z příjmů ke zpřísnění podmínek pro daňové zvýhodnění soukromého životního pojištění. Aby bylo nadále možné považovat pojistné za toto pojištění (včetně případných příspěvků zaměstnavatele) za daňově zvýhodněné, nebude možné vybírat prostředky před jeho koncem.

Podívejte se, co máte v dané situaci dělat. A to buď jako zaměstnavatel nebo jako zaměstnanec, který dostává příspěvky od zaměstnavatele nebo nikoli.

Dokumenty