Jsem zaměstnavatel a přispívám na životní pojištění zaměstnanců

  • Pokud se váš zaměstnanec rozhodne akceptovat námi zaslanou úpravu jeho smlouvy životního pojištění (tj. z této smlouvy nebudou nadále možné mimořádné výběry) a doloží vám tuto úpravu smlouvy, budou vaše příspěvky na tuto smlouvu i nadále daňově zvýhodněny. V takovém případě není nutno nic měnit.
  • Pokud váš zaměstnanec námi navrženou úpravu smlouvy životního pojištění odmítne (tj. bude chtít mít možnost z této smlouvy v budoucnosti prostředky vybírat), je povinen vás o tom informovat. Taková smlouva nebude nadále podléhat daňovému zvýhodnění. Vaše společnost pak má možnost rozhodnout se o dalším postupu – např. ukončit příspěvky na tuto smlouvu a přispívat zaměstnanci na jinou, daňově zvýhodněnou smlouvu životního pojištění.

Pojistné smlouvy životního pojištění uzavírané po 1. 1. 2015 budou již jasně rozlišeny na ty, které podmínky daňového zvýhodnění splňují, a na ty, které ne.

Připravované změny nebudou mít žádný finanční ani organizační dopad na Vás jako zaměstnavatele, plátce daně z příjmu a sociálního a zdravotního pojištění v případě, že budete i po 1. 1. 2015 přispívat na smlouvu soukromého životního pojištění s daňovou úlevou. Nezmění se ani režim a způsob zasílání příspěvků vašim zaměstnancům do Kooperativy.

Se svými případnými dotazy se neváhejte obrátit na pojišťovacího poradce, který má vaši firmu ve správě, nebo se obraťte na náš Klientský servis, a to telefonicky na 957 105 105 či emailem na info@koop.cz, do předmětu emailu napište text – Novela.