Mám životní pojištění bez příspěvků zaměstnavatele

Pokud jste si pojistné odečítali z daňového základu a z pojištění nevybírali, můžete bez obav pokračovat v pojištění bez jakýchkoli změn. Dostanete od nás potvrzení, že vaši smlouvu upravujeme tak, aby v budoucnosti mimořádné výběry nebyly možné. V tomto případě nemusíte dělat vůbec nic. 

Pokud máte zájem o zvýšení právní jistoty, nabízíme vám jednoduchou možnost uzavření dodatku k pojistné smlouvě, kterým svůj úmysl nadále využívat daňové zvýhodnění jednoznačně potvrdíte. V případě, že vaše pojistná smlouva splňuje podmínky pro čerpání daňových výhod, můžete si takovýto dodatek vygenerovat přímo na webových stránkách. Po vytištění a podepsání dodatku nám jej můžete doručit jednoduše vložením na webové stránky nebo odesláním na adresu pojišťovny. Detailní postup a formulář Dodatku naleznete spolu se základními údaji o vaší smlouvě v sekci náhled na pojistnou smlouvu

Úpravy smlouvy do stavu splňujícího podmínky zákona o daních z příjmu můžete odmítnout, pokud byste v budoucnu chtěli z pojištění prostředky vybírat ještě před jeho smluvně dohodnutým koncem. V takovém případě nebude vaše smlouva životního pojištění nadále daňově zvýhodněna. V tomto případě nám písemně na naši adresu zašlete svůj nesouhlas se změnou (pokyny, jak to udělat, dostanete spolu s úvodní informací o změně smlouvy). 

Pokud jste si pojistné odečítali z daňového základu, z pojištění vybírali nebo výběry před koncem pojištění plánujete, musíte zvážit následující varianty: 

  • Chcete–li svoji smlouvu mít i po 1. 1. 2015 daňově zvýhodněnou, výběry z ní nebudou možné. Dostanete od nás potvrzení, že vaši smlouvu upravujeme tak, aby v budoucnosti mimořádné výběry nebyly možné. V tomto případě nemusíte dělat vůbec nic.
  • Chcete–li mít i po 1. 1. 2015 z vaší smlouvy možnost mimořádných výběrů, pak si nebudete moci pojistné odečítat z daňového základu. Úpravu smlouvy a zaslané potvrzení v tomto případě odmítněte (dle zaslaných pokynů).