Mám životní pojištění s příspěvky zaměstnavatele

Pokud jste kromě vámi placeného pojistného na životní pojištění dostávali i příspěvky zaměstnavatele, platí pro vás postup popsaný zde (Mám životní pojištění bez příspěvků zaměstnavatele), dále však máte i určité povinnosti vůči vašemu zaměstnavateli:

  • Pokud se rozhodnete pro úpravu smlouvy, kterou vám navrhneme (tj. ponechat si na ní daňové zvýhodnění a nadále z ní žádné prostředky nevybírat), předáte námi zaslané potvrzení o splnění nových podmínek co nejdříve vašemu zaměstnavateli (mzdové účtárně). Vše pak může probíhat stejně jako dosud. 
  • Pokud máte zájem o zvýšení právní jistoty, nabízíme vám jednoduchou možnost uzavření dodatku k pojistné smlouvě, kterým svůj úmysl nadále využívat daňové zvýhodnění jednoznačně potvrdíte. V případě, že vaše pojistná smlouva splňuje podmínky pro čerpání daňových výhod, můžete si takovýto dodatek vygenerovat přímo na webových stránkách. Po vytištění a podepsání dodatku nám jej můžete doručit jednoduše vložením na webové stránky nebo odesláním na adresu pojišťovny. Detailní postup a formulář Dodatku naleznete spolu se základními údaji o vaší smlouvě v sekci náhled na pojistnou smlouvu.
  • Pokud se rozhodnete pro možnost v průběhu trvání pojištění vybírat z vaší smlouvy peníze (a tedy námi navrženou úpravu odmítnete), vámi placené pojistné ani příspěvky vašeho zaměstnavatele nebudou nadále daňově zvýhodněny. Tuto skutečnost jste povinni oznámit svému zaměstnavateli. V takovém případě si možná budete přát uzavřít novou smlouvu – pak by pojistné i příspěvky zaměstnavatele byly daňově zvýhodněny na této nové smlouvě. Pro sjednání nové smlouvy kontaktujte svého finančního poradce, případně se obraťte na pracovníky našeho Klientského servisu (957 105 105, info@koop.cz).