Vytvořte si finanční rezervu

Investujte část pojistného do fondů a vytvořte tak finanční rezervu na svůj důchod nebo jako finanční základ pro své dítě na start do dospělosti. Vyberte si investiční fond podle svého gusta nebo si nechte poradit, pokud si nejste jisti, co je pro vás nejvýhodnější.

Investujete pravidelně

Každou platbou si dlouhodobě vytváříte „polštář“ pro budoucnost. Pokud chcete mít jistotu pravidelného pozvolného připisování peněz, zvolte Garantovaný fond. Na složení fondu se aplikují stejná pravidla jako na investování technických rezerv životního pojištění – největší část tvoří dluhopisy emitované ČR a zeměmi OECD. Můžete zvolit i fondy kolektivního investování, kde riziko nesete vy, ale máte zde zároveň možnost vyššího zhodnocení. Sami si určíte, do kterých fondů prostředky vložíte. Fondy jsou složeny z různých typů podkladových aktiv. Liší se i předpokládanými výnosy a rizikovostí. Patří sem fondy: ERSTE SPARINVEST, C–Quadrat a Conseq.

Investujete nepravidelně

Kromě pravidelného investování můžete kdykoli vložit určitý obnos peněz i mimořádně do Vkladového fondu, který nabízí garanci vkladu. Na jeho složení se aplikují stejná pravidla jako pro investování technických rezerv životního pojištění (největší část tvoří dluhopisy emitované Českou republikou a zeměmi OECD.)

Podobně jako u pravidelné investice si můžete vybrat mezi jistějším a riskantnějším investováním a peníze vložit do fondů kolektivního investování. 

Jak zaplatit mimořádné pojistné

Mimořádné pojistné se platí na speciální účet č. 189890587/0300. Konkrétní fond volíte uvedením specifického symbolu u platby. Pokud neuvedete žádný specifický symbol, peníze se připíší stejně jako běžné pojistné.

Název fondu Platba od zaměstnavatele Platba od zaměstnance
Garantovaný fond 9999909090 9090909090
Vkladový fond
(pouze pro mimořádné pojistné)
9999905555 9090905555
ERSTE–SPARINVEST Progresivní fond 9999303030 3030303030
C–QUADRAT ARTS Total Return Balanced CZK 9999515151 5151515151
C–QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 9999606060 6060606060
C–QUADRAT ACTIVE ETF Selection (dříve C-QUADRAT Strategie AMI CZK) 9999404040 4040404040
Conseq Active Invest Vyvážené portfolio 9999707070 7070707070
Conseq Active Invest Dynamické portfolio 9999808080 8080808080