Ostatní

Pojištění právní ochrany

S pojištěním právní ochrany vám zajistíme právní poradenství a úhradu soudních poplatků a nákladů spojených s ochranou vašich právních zájmů souvisejících s pojištěným vozidlem. Pojištění se vztahuje na řidiče, vlastníka, provozovatele i na přepravované osoby.

Kolik to stojí?

  • 900 Kč ročně
  • roční limit pojistného plnění 500 000 Kč
  • pojištění se sjednává bez spoluúčasti

Co byste ještě měli vědět

Pojištění zahrnuje mimosmluvní náhradu újmy, trestní, přestupkové a závazkové právo.

Sjednáte k povinnému ručení i havarijnímu pojištění.

Pojištění věcí během silniční dopravy

K čemu je pojištění dobré

Pojištění vám (jako podnikající osobě) zajistí úhradu poškozených nebo odcizených věcí přepravovaných ve vozidle. Může se jednat o nářadí, zásoby apod., které v rámci své činnosti dopravujete. Nejedná se o pojištění odpovědnosti přepravce.

Pojištění lze sjednat ve variantách:

  • s odcizením / bez odcizení
  • ČR / ČR + sousední státy
  • Volitelný roční limit pojistného plnění je od 20 000 Kč do 1 000 000 Kč.
  • Spoluúčast je volitelná od 3 000 Kč do 10 000 Kč (u varianty s odcizením je spoluúčast 10 %, min. 10 000 Kč).

Sjednáte k havarijnímu pojištění.

Strojní pojištění

K čemu je pojištění dobré

Strojní pojištění kryje poškození nebo zničení stroje (celého pojištěného vozidla) nebo strojní nástavby pojištěného vozidla. Z pojištění vám rovněž uhradíme náklady na provizorní opravu, demontáž a montáž poškozeného stroje. Nabízíme i expresní dopravu náhradních dílů.

Pojištění je určené pro tříkolky a čtyřkolky, nákladní automobily, traktory, automobily nad 3,5 t, pracovní stroje, tahače, užitková vozidla do 3,5 t, přívěsy a návěsy.

Sjednáte k havarijnímu pojištění.

Dokumenty k pojištění

Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění strojů
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění věcí během silniční dopravy
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění právní ochrany vozidla